Çocukların yüzde 8.3'ü obez

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 29.4'ü çocuk. Sağlık Bakanlığı'nın 2013 yılı verilerine göre ise çocukların yüzde 8.3'ünün obez olduğu belirlendi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - DÜNYA

Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 838 bin 482 olarak belirlendi. Çocuklar, nüfusun yüzde 29.4'ünü oluşturdu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusu geçen sene 77 milyon 695 bin 904 iken çocuk nüfusu ise 22 milyon 838 bin 482 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45'i iken 2014 yılında toplam nüfusun yüzde 29.4'ünü oluşturdu. 

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında çocuk nüfusun yüzde 27.6'sının 0-4, yüzde 27.7'sinin 5-9, yüzde 27.4'ünün 10- 14 ve yüzde 17.4'ünün ise 15-17 yaş grubu çocuklar olduğu belirlendi. Bu oranların hem yıl hem de cinsiyet bazında önemli bir değişim göstermediği görüldü. 

Şırnak ve Şanlıurfa'nın yarısı çocuk 

Çocuk nüfus oranı illere göre incelendiğinde, 2014 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller yüzde 47.8 ile Şırnak ve Şanlıurfa oldu. Bu illeri yüzde 45.7 ile Ağrı ve yüzde 45.2 ile Siirt izledi. 

Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise sırasıyla yüzde 18 ile Tunceli, yüzde 19.3 ile Edirne ve yüzde 19.6 ile Çanakkale olarak belirlendi. 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıfl aması'nda da en yüksek çocuk nüfus oranı olan bölge yüzde 43 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük çocuk nüfus oranı olan bölge ise yüzde 21.9 ile Batı Marmara oldu. 

100 kız çocuğuna karşılık 106 erkek 

TÜİK verilerine göre, geçen yıl 1 milyon 337 bin 504 doğum gerçekleşti, doğan bebeklerin yüzde 51.4'ünü erkek, yüzde 48.6'sını kız bebekler oluşturdu. Doğum olayları yıllara göre incelendiğinde, cinsiyet bazında önemli bir değişim gözlenmedi, 100 kız çocuğuna karşılık, yaklaşık 106 erkek doğdu. Geçen yıl yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi sırasıyla; Yusuf, Berat ve Mustafa oldu. En popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Hiranur olarak belirlendi. 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın 2013 yılı sonuçlarına göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 53.5'i sosyal medya ağlarını kullandı. Bu oran, erkek çocuklarda yüzde 57.8, kız çocuklarda ise yüzde 48.4 oldu. Yaş grupları daha ayrıntılı incelendiğinde, 6-10 yaş grubundaki çocukların yüzde 32.8'i sosyal medya ağlarını kullanırken, aynı yaş grubundaki erkek çocuklar için bu oran yüzde 35.8, kız çocuklar için ise yüzde 29.4 olarak belirlendi. 11- 15 yaş grubundaki erkek çocukların yüzde 70'i, kız çocukların ise yüzde 60'ı sosyal medya ağlarını kullandı. 

Yoksul fertlerin yüzde 44.3'ü çocuk 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın 2013 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon 706 bin yoksul bulunurken, yoksul çocukların oranı yüzde 44.3 oldu. 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey'e göre incelendiğinde ise yoksul nüfus içindeki çocuk oranının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla yüzde 55.8 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 54.3 ile Kuzeydoğu Anadolu ve yüzde 49.6 ile Ortadoğu Anadolu olduğu görülürken, en düşük olduğu bölgeler ise sırasıyla yüzde 30.4 ile Batı Marmara, yüzde 34.3 ile Ege ve yüzde 36.3 ile Doğu Karadeniz oldu. 

Çocuk hükümlü oranı arttı 

Türkiye'de 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı 161 bin 711 iken, ceza infaz kurumuna giren 12-17 yaş grubundaki çocuk hükümlü sayısı 6 bin 132 oldu. Bu çocukların yüzde 97.3'ü erkek, yüzde 2.7'si ise kız çocuklar oluşturdu. Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler arasında 12-17 yaş grubundaki çocukların oranı 2009 yılında yüzde 1.5 iken, 2013 yılında ise yüzde 3.8'e yükseldi. Suç türüne göre ceza infaz kurumuna 2013 yılında giren aynı yaş grubundaki çocuk hükümlüler incelendiğinde hırsızlık, yüzde 35.3 ile ilk sırada yer aldı. Yaş grupları dikkate alındığında, 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren çocuk hükümlülerin yüzde 18.5'ini 12-14 yaş grubu, yüzde 81.5'ini de 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Türkiye'de, 2013 yılında 22 bin 464 çocuk yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin yüzde 55.7'sini erkek, yüzde 44.3'ünü kız çocuklar oluşturdu. Çocuk ölümlerinin toplam ölümler içindeki oranı Türkiye'de yüzde 6 olurken, bölge sınıflamasına göre bu oran en yüksek yüzde 20 ile Güneydoğu Anadolu'da, en düşük ise yüzde 2.4 ile Batı Marmara'da gerçekleşti.

Kentli çocuklar obez, kırsaldakiler kısa

Sağlık Bakanlığının 2013 yılı verilerine göre, Türkiye'deki çocukların (7-8 Yaş) yüzde 2.1'i zayıf, yüzde 75.5'i normal, yüzde 14.2'si kilolu ve yüzde 8.3'ü şişman (obez) kategorilerinde yer aldı. Obezite oranı erkek çocuklarda yüzde 10, kız çocuklarda ise yüzde 6.6 olarak tespit edildi. Yerleşim yerlerine göre çocukların beden kitle endeksi incelendiğinde, kentte yaşayan çocukların obeziteye daha meyilli olduğu dikkati çekti. Kentlerde yaşayan erkek çocukların yüzde 11.2'sinde, kız çocukların yüzde 7.4'ünde obezite tespit edildi. Kırsal kesimde ise bu oranların daha düşük olduğu görüldü. Buralarda yaşayan erkek çocukların yüzde 3.7'si obez kategorisinde yer alırken, kızlarda bu oran 3.1 oldu. Türkiye'deki çocukların yüzde 2.4'ünün bodur, yüzde 95.3'ünün normal boyda, yüzde 2.2'sinin ise uzun veya çok uzun olduğu hesaplandı. Kırda yaşayan çocukların kısalık oranının daha yüksek olduğu göze çarptı. Kırdaki erkek çocuklarının yüzde 5.6'sı, kız çocuklarının da yüzde 6'sı bodur kategorisinde yer aldı.

Etiketler