13 °C

Diyetisyenler diyabet ile mücadeleye katkı veriyor

Obez ve diyabetli bireylerin diyet danışmanlığı için harcanan 1 euro karşılığında, topluma kazancı 63 euroyu buluyor.

Diyetisyenler diyabet ile mücadeleye katkı veriyor

Mehmet KAYA

Türkiye Diyetisyenler Derneği 14 Kasım Diyabet Günü ve Diyabet Haftasına yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye’de tip 2 diyabetin (şeker hastalığı) hızla yayıldığını, kişilerin hastalıktan korunması ve hasta olanların da yaşam kalitesinin korunması yönünde diyetisyenlerin etkin rol oynadığını vurguladı.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, diyabet bakımında beslenme yönünden özel bilgi ve yeteneklere sahip kişiler olarak görev yaptığı hatırlatıldı. Hollanda’da yapılan bir çalışmada, obez ve diyabetli bireylerin diyet danışmanlığı için harcanan 1 Euro karşılığında, topluma kazancın 63 Euro’yu bulduğu belirtilerek, diyetisyenlerin toplum sağlığı ve hastaların yaşam kalitesine önemli katkılar verdiği; ayrıca tasarruf ve ekonomik fayda da sağladığına işaret edildi.

Türkiye’de diyabetli hasta sayısı artıyor

Açıklamada, 1998’de Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP-I) çalışmasında, tip 2 diyabet prevalansının (hasta sayısının risk grubundaki kişilere oranı) yüzde 7.2, bozulmuş glukoz toleransı (BGT) sıklığının ise yüzde 6.7 olarak ölçüldüğü belirtildi. 2013 yılında yayınlanan TURDEP-II sonuçlarında ise tip 2 diyabet sıklığının geçen yıllarda önemli derecede arttığı ve diyabet prevalansının yüzde 13.7’ye ulaştığı kaydedildi.

Dünya’da 2013 itibariyle 382 milyon olan tip 2 diyabet hastasının 2035’te 600 milyona kadar çıkacağı tahmini hatırlatılan açıklamada, “Diyabetin görülme sıklığı artmakta, sağlık bakımı ve ekonomiye olan yükü de ağırlaşmaktadır. Tip 2 diyabetes mellitus çağımızda hızla en yaygın karşılaşılan kronik hastalık olma eğilimindedir” denildi.

Diyabetin, körlük ve böbrek yetersizliği, uzuv kayıpları dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtilen açıklamada, diyetisyenlerin bu hastalıkla mücadele ve hasta olanların da yaşam kalitesinde ve süresinde etkin rol oynadığı kaydedilerek, “Diyetisyenler diyabet bakımında multidisipliner takımın ve çalışma çevresinin bir üyesi olarak önemli konuma sahiptir. Diyetisyenler tarafından verilen yüksek kaliteli beslenme eğitimi ve danışmanlık hizmetleri diyabet bakımında bütünleyici bileşen olarak yer almaktadır. Diyetisyenler tarafından uygulanan tıbbi beslenme tedavisinin değişik sosyal yararları vardır. Hastanın (ve ailesinin) sağlığı gelişir, sağlık maliyetleri düşürülebilir ve hastanın üretkenliği artar. Diyetisyenler tarafından uygulanan tıbbi beslenme tedavisi sağlık çıktılarını geliştirmekte ve birçok hasta için maliyeti düşürmektedir” denildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.