SGK’nın yurt dışı ilaç getirme uygulaması sürdürülebilir değil

TEB Başkanı Erdoğan Çolak, SGK’nın Türkiye’de bulunamayan ilaçları yurt dışından doğrudan ithal etmesi uygulamasının sürdürülemez olduğunu söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA-Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, SGK’nın Türkiye’de bulunamayan ilaçları yurt dışından doğrudan ithal etmesi uygulamasının sürdürülemez olduğunu söyledi. Çolak, ilaç ve sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler ile toplum hayatında yaşananlara yönelik bir basın toplantısı düzenledi.

TEB’in yılardır sosyal sorumluluk doğrultusunda Türkiye’de bulunamayan ilaçları yurt dışından getirdiğini, bunu daha sonra kamunun da özendirmesi ile protokol imzalayarak yerine getirdiklerini kaydetti. Yaşanan tartışmalı sürecin ardından SGK’nın doğrudan ithalatçı olma ve ilaçları da PTT aracılığıyla dağıtma kararı aldığını belirten Çolak, “TEB bu hizmeti kâr elde etme mantığı ile yürütmemektedir. SGK sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bu hizmeti zaten kendisi yapmalıdır. Ancak yirmi yıldır sürdürülen, oturmuş bir sistemi bozmak, tamamen ortadan kaldırmak, bunun yerine nasıl işleyeceği belli olmayan bürokratik bir sistem kurmak, bir bakıma hantal ve yürümüyor diye kapatılan SSK eczanelerini yeniden ihdas etmeye çalışmak, anlaşılabilir bir tutum değildir. Sürdürülebilir de değildir.” dedi.

Çolak, bulunamayan ilaçların yurt dışından getirilmesine yönelik alanın kar amaçlı ve şirket güdümlü hale getirilmemesi gerektiğini de tekrarladı.

Kemoterapi ilaçlarının hastaneden temini maliyetleri artırdı

Erdoğan Çolak eleştirdikleri kararlardan olan kemoterapi ilaçlarının eczaneler yerine hastanelerden doğrudan temin edilmesine yönelik düzenlemenin de maliyeti düşük eşdeğer ilaçlar yerine pahalı ilaçların alınması sonucunu doğurduğunu, buna yönetim ve lojistik maliyetleri de eklendiğinde toplam maliyetin yükseldiği eleştirisinde bulundu. Çolak, “Kamunun, bu uygulama ile ilaç firmalarının yansıttığı ıskonto ve ihalelerden ne ölçüde yararlanabildiği, ihale yönetim maliyetleri, ek lojistik ve stok yönetim maliyetlerinin hastanelerin kazançlarını karşılayıp karşılamadığı, hastanelerden ilaç temini uygulaması ile ilaca yapılan kamu ödemesinin ne kadarının özel hastanelerce gerçekleştirildiği hususları da tabloya eklenince, bu uygulamanın kamuya yarardan çok zarar getirdiği açıktır” dedi.

Erdoğan Çolak, TEB olarak akılcı ilaç kullanımına yönelik faaliyetleri desteklediklerini de belirterek, bu konuda çalışmalara katıldıklarının anlattı.

Çolak eczane ekonomilerinin sanıldığı oranda güçlü olmadığını, çeşitli kanallardan son dönemde eczanelerin gelir ve karlarını azaltan uygulamalar hayata geçirildiğini de vurguladı.

İthal ilacın ağırlığı artıyor

TEB Başkanı Erdoğan Çolak, tüketilen ilaçlar içindeki ithal ilaç payının kutu bazında 2016 itibariyle yüzde 26,8’e ulaştığını açıkladı. Çolak, 2006 yılında bu payın yüzde 15,8 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

İlaçların değer bazında ise toplam harcamanın yüzde 58’ine karşılık geldiğini belirten Çolak, “Çokuluslu ilaç şirketlerinin ülkemizdeki payı gün geçtikçe artmakta, birleşmeler ve ilaç firmalarının satın alınmasıyla bu durum perçinlenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler açısından ulusal ilaç endüstrisinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlık politikaları açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır” dedi.