9 °C

Bu kuruluşlara enerji desteği geliyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında kâr amacı gütmeyen kuruluşların projelerine 600 bin liraya kadar destek verilecek

Bu kuruluşlara enerji desteği geliyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı; Aydın, Denizli, Muğla'yı kapsayan bölge kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlama, bölgenin küresel ölçekte rekabet gücünü artırma ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik programlara bir yenisini ekledi. 

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik geliştirilen Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı'yla bölgede yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. 

Programın önceliklerini, üretim süreçlerinde, atık yönetiminde, kamusal alanlarda yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi oluşturuyor. Program kapsamında güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerjisine yönelik projeler desteklenecek. 

4 milyon lira bütçe

Program için 4 milyon liralık bütçe kullanılacak. Projelere asgari 100 bin, azami 600 bin lira destek sağlanacak. Asgari destek oranı yüzde 25, azami destek oranı yüzde 75 olacak. Projeler için azami 12 aylık süre öngörülüyor. 

Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı'ndan, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar ve benzeri), küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölge müdürlükleri, teknoloji geliştirme bölgesi, esnaf ve sanatkar odaları birliği, ihracatçı birlikleri, üretici birlikleri, sulama birlikleri yararlanabilecek. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.