Türkiye ile Gine arasında anlaşma

İki ülke arasında imzalanan elektrik anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Cumhuriyeti ile Gine Cumhuriyeti arasında imzalanan elektrik alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı, Bakanlar Kurulunca onaylandı.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Mutabakat zaptıyla iki ülkenin elektrik üretim, iletim ve dağıtım projelerini içeren bir mastır planı geliştirilecek. Ülkeler arasında, elektriğin üretim, iletim ve dağıtım süreçleri kapsamında deneyim ve uzmanlık paylaşımı yapılacak. Teknik alanlarda insan kaynaklarının eğitimiyle hukuki ve düzenleyici hususlara ilişkin deneyim ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek. Bu alanlarda ortaklaşa seminerler ve konferans gibi toplantıların düzenlenmesinde iş birliği yapılacak.

Ayrıca jeotermal kaynakların etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımı ve elektrik kaçak ve kaybının azaltılmasına ilişkin bilgi paylaşımında bulunulacak.

Söz konusu mutabakat zaptı, geçen yıl martta Gine'nin başkenti Konakri'de imzalanmıştı.