Yerli türbine ilave katkı konusunda top EPDK’da

CLK Uludağ Elektrik, yerli türbinle ürettiği rüzgar elektriğine önceden olduğu gibi 11 cent/kWh bedel talep eden Yücel Çeltik’e EPDK'yı adres gösterdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KARA

CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış AŞ, yerli rüzgar türbini ile ürettiği elektriğe kilovatsaat başına 11 cent ödenmeye devam edilmesini talep eden Yücel Çeltik firmasına “EPDK’dan farklı bir görüş ve değerlendirme almanız halinde talebiniz yeniden değerlendirilebilecektir” cevabını verdi.

DÜNYA’nın gündeme getirdiği yerli rüzgar türbini ile üretilmiş elektriğe ilave katkı payı uygulamasının sona erdirilmesi uygulamasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) düzenleme değişikliğinden kaynaklandığı bildirildi. CLK Uludağ Elektrik, Gönen OSB’deki lisanssız rüzgar santralinde üretip şebekeye verdiği elektriğe kWh başına ödenen 11 dolar centlik fiyatın 7.3 dolar cente düşürülmesi üzerine ihtar çeken Yücel Çeltik’e olumsuz cevap verdi.

Genel müdür imzalı yazı gitti

CLK Uludağ Elektrik’in, “Yerli Aksam Destek Bedeli Hakkında” konu başlıklı, Genel Müdür Ali Erman Aytaç imzalı cevabi yazısında Yücel Çeltik’in Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretimine İ liş kin Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler kapsamında kurulmuş rüzgar santralinde ürettiği elektrik için 30 Aralık 2015'ten itibaren 11 cent/kWh üzerinden iş lem yapıldığ ı hatırlatıldı. Ancak mevzuat değişikliği çerçevesinde 11 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen faturadaki bedelin 11 cent yerine 7.3 cent/ kWh olması gerektiği, bu nedenle de şirket tarafından iade edildiği kaydedildi. Bunun üzerine Yücel Çeltik’in bu kez 29 Kasım 'da 11 cent/kWh fiyat üzerinden bir kez daha fatura kesip, ihtarname eşliğinde göndererek bunun ödenmesini talep ettiğine değinilen yazıda şöyle denildi: “Ş irketimiz 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenleyici kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yönetmelikleri, tebliğleri, kararları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek zorundadır. EPDK tarafından 02 Ekim 2013'te yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” in yerli ürün kullanımının desteklenmesiyle ilgili 21. Maddesi, 22 Ekim 2016 tarih 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le birlikte yürürlükten kaldırılmış , mülga hale gelmiş tir. Yönetmelik 22 Ekim 2016'da yürürlüğe girmiş tir.”

Kurum, ilave katkı alanların listesini istemiş

CLK Uludağ Elektrik’in aktardığı bilgilere göre, EPDK konuyla ilgili olarak kendilerine gönderdiği bir yazıyla yerli aksam destek bedelinden faydalanan üreticilerin listesini talep etti. EPDK’nın bu yazısında 22 Ekim 2016 tarih 29865 Sayılı Yönetmelik’le birlikte gerçekleştirilen mevzuat değ işikliği için de şu hatırlatmaya yer verildi: “Söz konusu mevzuat değişiklikleri ile lisanssız elektrik üretim tesislerinin 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’a ekli II sayılı cetvelden yararlanabileceğine ilişkin hükümler Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle uyumlu olarak çıkarılmıştır.”

“EPDK’dan farklı görüş alın, bakalım”

CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Ali Erman Aytaç yazısında, yerli ürün kullanımının desteklenmesiyle ilgili 21. Madde’nin 22 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan yönetmelikle birlikte tamamen yürürlükten kalktığını hatırlatarak “Yayımlanan yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği için, Şirketimizin mevzuat dışına çıkarak ekli II sayılı cetvelde belirtilen bedelleri dahil ederek ödeme yapması mümkün değ ildir. Bu sebeple 11 dolar-cent/kwh üzerinden düzenlenen 29.11.2016 tarih YCC2016000000139 numaralı faturanız iade edilmiş tir” dedi.

“7.3 cent’i ödeyelim ya da EPDK’dan görüş alın”

Sadece YEK Kanunu’na ekli I sayılı cetvelde belirtilen 7.3 dolar-cent/ kWh üzerinden fatura kesilmesi halinde ödeme işleminin yapılacağını yineleyen Ali Erman Aytaç, “EPDK’dan farklı bir görüş almanız ve bildirmeniz halinde ise işlemlerimiz bu görüşe göre yeniden düzenlenebilecektir” ifadesini kullandı.

ENSİA: Yerli türbin desteği azaltılmasın

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Başkanı Hüseyin Vatansever de, devletin yerli rüzgar türbini kullanan elektrik üreticisine sağlanan ilave yerli katkı desteğinin devam ettirilmesini istedi. Vatansever, DÜNYA’nın haberi üzerine yaptığı açıklamada, Yücel Çeltik’in itiraz ettiği yerli rüzgar türbiniyle üretilen elektriğe 11 cent/kWh yerine 7.3 cent ödenmeye başlanması halinde rüzgar enerjisi yatırımcısının zarar göreceğini ve yerli enerji ekipmanı üretimine de sekte vurulacağını savundu. “Maç sırasında kural değiştirilmemeli” diyen Vatansever, ENSİA olarak bu sürecin takipçisi olacaklarını, kazanılmış hakların korunması için kamu otoritelerine doğruları anlatmak için mücadele edeceklerini ekledi. Vatansever, “Devletimizin sözüne ve yapılan kontratlara güvenip yatırım yapan işadamlarımız pişman edilmemeli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan bu kararın ve uygulamanın düzeltilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Etiketler