Sağlık ve sorumluluk sigortaları yükselişte

Yılın ilk 6 ayında toplam direkt prim üretimi yüzde 14,9 artışla 25,7 milyar liraya çıktı. ‘Hayatdışı’nın alt branşlarından sağlık, genel sorumluluk, alacak gibi sigortaların yüksek performansı ise dikkat çekti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Serhat ALİGİL

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yılın ilk 6 ayıyla ilgili prim üretimi verilerine açıkladı. Veriler, 'hayatdışı' sigortalarda 2017 yılını özellikle zorunlu trafik sigortası nedeniyle bol tartışmalı geçiren sektörün, bu branşla ilgili çözüm arayışları sürse de yeni yılda daha dengeli bir yapıda hareket ettiğini gösteriyor. Daralan kredi hacmi ise hayat branşını olumsuz etkiledi. İşte 6 aylık üretimle ilgili dikkat çeken sonuçlar:

* İlk 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre toplam ‘direkt’ prim üretimi yüzde 14,9 artışla 25,7 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda hayatdışı direkt prim üretimi yüzde 14,6 artışla 21,9 milyar lira, hayat direkt prim üretimi yüzde 16,4 artışla 3,8 milyar lira oldu.

Elektronik cihazda artış %27,7

■ Hayatdışı sigortaların alt branşlarına bakınca ilk 6 ayda en dikkat çekici gelişmelerden biri yüzde 22,5 artış ve 3,1 milyar liralık üretimle sağlık sigortalarında görüldü. Bu kapsamda yüzde 27,8’lik artışla tamamlayıcı sağlık, yüzde 43,8’lik artışla seyahat sağlık dikkat çekti.

■ Tüketici bilincinin artışına paralel gelişen genel sorumluluk sigortalarında da yüzde 25’lik artışla 628,8 milyon liralık prim üretildi. Bu branşta artışlar; üçüncü şahıslara karşı mali sorumlulukta yüzde 29,4, mesleki sorumlulukta yüzde 24,1, tehlikeli maddeler zorunlu sorumlulukta yüzde 21,5 ve işveren sorumlulukta yüzde 21 oldu.

■ Yine genel zararlar branşında prim üretimi yüzde 18,5 artışla 2,8 milyar liraya çıkarken, bu kapsamda elektronik cihazda artış yüzde 27,7, makine kırılmasında artış yüzde 22,4, inşaatta artış yüzde 29,1 olarak hesaplandı.

■ Özellikle KOBİ pazarında gelişmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılan alacak (kredi) sigortasında prim üretimi yüzde 43 artışla 130,2 milyon liraya çıktı.

Kefalette önemli gerileme

■ Prim üretimi; nakliyatta yüzde 21,6 artışla 409,7 milyon liraya, yangın ve doğal afette yüzde 12,4 artışla 3,1 milyar liraya, kaskoda yüzde 13,2 artışla 3,7 milyar liraya ve kazada yüzde 9,7 artışla 892,5 milyon liraya yükseldi.

■ Buna karşın, içinde ‘kâr kaybı’, ‘kira ve gelir kaybı, ‘istihdam’ gibi risklerin yer aldığı finansal kayıp sigortalarında prim üretimi yüzde 0,1 artışla 161 milyon lirada kalırken, gelişimi için çaba harcanan kefalet sigortasındaki prim üretimi yüzde 33,3 düşüşle 16,2 milyon lira oldu.

■ Ayrıca hukuksal koruma sigortasında prim üretimi yüzde 49,8 düşüşle 78,9 milyon liraya indi.

'Katılım'ın payı yüzde 3,4

İlk 6 ayda katılım sigortacılığı kapsamında direkt prim üretimi 869,8 milyon lira oldu. Bunun 836,8 milyon lirası hayatdışı, 33 milyon lirası hayat branşına ait. Bu verilere göre katılım sigortacılığının genel sigorta primi üretimindeki payı toplamda yüzde 3,4, hayatdışında yüzde 3,8 ve hayat branşında yüzde 0,9 oldu. Hayatdışı branşta en çok prim üretimi ise 485,1 milyon lirayla zorunlu trafikte görüldü. Bunun toplamdaki payı yüzde 55,8. Ayrıca katılımda kaskonun payı yüzde 13, yangın ve doğal afetin payı yüzde 9,1, kazanın payı yüzde 8,2, genel zararların payı yüzde 5,4 oldu. Sağlığın payı ise yüzde 0,3.

Zorunlu trafik sigortasında ‘havuz’lu artış %33,8

TSB, yeni verilerle ilgili açıklama yaparak zorunlu trafik sigortası kapsamında kurulan ‘riskli sigortalılar havuzu’nun bu branşta büyük miktarda mükerrer prim üretimine (endirekt prim) yol açtığına dikkat çekti. Açıklamaya göre şirketler bu branşta yazdığı primin bir miktarını havuza devrediyor ve akabinde pazar payına göre de havuzdan tekrar devir alıyor. Bu nedenle endirekt prim üretimi dahil edildiğinde ilk 6 ayda yüzde 33,8 artışla 7,3 milyar lira olan üretim, endirekt dışarıda bırakıldığında yüzde 12,4 artışla 6,1 milyar liraya iniyor. TSB’ye göre bu hesap şirketlerin direkt üretimini yansıtıyor.

Etiketler