8 °C

Sigorta ile emeklilik şirketleri yönetmeliğinde değişiklik

Sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketleri, topluluk içindeki aracılarına sigortacılık prensiplerine aykırı olarak diğer aracılarına göre daha yüksek oranda komisyon ödemesi yapamayacak

Sigorta ile emeklilik şirketleri yönetmeliğinde değişiklik

Hazine Müsteşarlığının "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Buna göre, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri, teminatlarını, sermaye yeterliliği hesaplama dönemlerini takip eden iki ay içerisinde tesis edecekler. Buna karşın Müsteşarlık, belirli branşlar veya şirketler için bu süreyi kısaltabilecek. 

Şirketler, topluluk içindeki aracılarına sigortacılık prensiplerine aykırı olarak diğer aracılarına göre daha yüksek oranda komisyon, ek komisyon ve benzeri ödeme yapamayacak, doğrudan veya dolaylı olarak kazanç aktaramayacak. Ayrıca topluluk içindeki diğer ortaklıklara ilişkin sigortaları sigortacılık prensiplerine aykırı olarak piyasa rayicinden daha düşük primle yapamayacaklar. 

Diğer değişiklikler 

Bu arada, "Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği"nde de değişiklik yapıldı.  

Bugünden itibaren geçerli değişiklik kapsamında Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetim Komitesini'nin görev süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılırken, Sigortacılık Eğitim Merkezinin bütçesinin her yıl en geç Kasım ayının 15'ine kadar Yönetim Komitesi tarafından hazırlanarak onaylanması hükme bağlandı.  

"Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Buna göre, sigorta aracılarının sigorta konusuna ilişkin bariz şekilde bilinmesi gereken özellikleri yanlış girerek sigorta şirketinin hak ettiği primi azaltıcı poliçe istihsal işlemleri "aracı yanlış sigorta uygulamaları" kapsamında değerlendirilecek. 

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.