Destekleme alamayan 85 bin çiftçiye ödeme yasağı kalkıyor

Tarım destekleriyle ilgili idari ve adli soruşturmalar nedeniyle destekleme alamayan 58 ildeki 85 bin 361 çiftçiye ödeme yasağı TBMM'de bulunan Torba Yasa ile kalkacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

Canan SAKARYA
 

ANKARA - Tarım desteklemeleriyle ilgili olarak devam eden inceleme, idari ve adli soruşturmalar nedeniyle destekleme alamayan 58 ildeki 85 bin 361 çiftçiye, destekleme ödemesi yapılmasının önü açılıyor.

Meclis Plan Bütçe Alt Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığı, Meclis kapanmadan önce temmuz ayının ilk haftasında yasalaştırılacak olan Torba teklifle, tarım desteklemeleriyle ilgili olarak devam eden her türlü inceleme, adli ve idari soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar destekleme ödemelerinde yasaklar kaldırılacak. Böylece  destekleme mağduru 85 bin 361 çiftçiye ödeme yapılması sağlanacak.

Tarım Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre,  halen 85 bin 361 çiftçi üzerinde bir bloke bulunuyor ve bunlarla ilgili incelemeler Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Bakanlık, sahte müstahsil makbuzu tanzim ederek çiftçiyi mağdur eden 266 firmayı tespit etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2008 yılında 7 ilde 584 kişi, 2009'da 15 ilde bin 133 kişi, 2010'da 16 ilde 3 bin 144, 2011'de 18 ilde 4 bin 126, 2012'de ise 27 ilde 23 bin 770 kişi olmak üzere toplam 32 bin 757 kişi üzerinde Maliye Bakanlığı ile birlikte inceleme yaparak tamamladı. Tarım Bakanlığı yetkilileri söz konusu düzenlemenin 85 bin 361 kişinin mağduriyetini önlemek için yapıldığını belirterek, "Tarım desteklemeleriyle ilgili davalara Danıştay 10. Dairesi bakıyor. Danıştay 'çiftçinin sahte müstahsil belgesi verip vermediği tek başına yeterli değil, gerçek üretim yapıp yapmadığını inceleyin, gerçek üretim yapmadığını bir belge ile ispat edemezsen desteği ver' diyor. Yaptığımız yasa değişikliği yargı kararları ile de örtüşüyor" bilgisini verdiler.

Gerçek üretim yapanlar bu desteği geri alacak

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan çiftçinin zaten desteklemeden yararlanamadığını hatırlatan Bakanlık yetkilileri, şu açıklamaları yaptılar: "Bu düzenleme sahte belge tanzim edenlerle ilgili bir düzenleme değil. Onlarla ilgili zaten suç duyurusunda bulunuyoruz, Maliye Bakanlığı takip ediyor bu firmalarla ilgili gereğini yapıyor. Biz sadece çiftçinin 5 yıl süre ile desteklemeden mağdur olmamasını ve gerçek üretim yapanların bu desteği geri almasını sağlayan bir düzenleme yapıyoruz."
 
"Tarım Kanunu'na geçici madde eklenmesini öngören hüküm şöyle: "Bu kanun uyarınca yapılan desteklemelerle ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden her türlü incelemeler veya adli ve idari soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasakları kaldırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde, herhangi bir nedenle desteklemelerden yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme tutarları geri alınanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı tarafından yapılan incelemede bunların üretim yaptığının tespit edilmesi halinde bir defaya  mahsus olmak üzere hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz."