Hububat ve et ithalatına kapılar açıldı

Et ve Süt Kurumu'na sıfır gümrükle 975 bin canlı hayvan ve 75 bin ton kırmızı et ithalatı için yetki verilirken, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 750 bin ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç için gümrük vergisiz ithalat yetkisi verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR - Bakanlar Kurulu 3 ayrı karar ile canlı hayvan, et, mısır, buğday, arpa ve pirinç ithalatı için kapıları sonuna kadar açtı.

Resmi Gazete'nin 29 Temmuz 2017 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Et ve Süt Kurumu'na 31 Aralık 2018 tarihine kadar 500 bin baş canlı büyükbaş hayvan, 475 bin canlı koyun ve keçi ithalat yetkisi verildi. Aynı karar kapsamında 31 Aralık 2008 tarihine kadar 75 bin ton taze veya soğutulmuş et ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar ise 20 bin ton karkas et ithalatı için yetki verildi. Et ve Süt Kurumu bu ithalatı sıfır gümrükle yapacak.

2 milyon 250 bin ton buğday, arpa, mısır ve pirinç ithal edilecek

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayınlanan başka bir kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne buğday, arpa, mısır ve pirinç ithalatı için yetki verildi.

Söz konusu karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 31 Mayıs 2018 tarihine kadar 750 bin ton buğday ve mahlut, yine aynı tarihe kadar 700 bin ton arpa, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar 700 bin ton mısır ve 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ise 100 bin ton pirinç ithalat kotası tahsis edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi belirtilen miktarlardaki bu ürünleri sıfır gümrükle ithal edecek.

TMO'ya doğrudan ithalat yetkisi

Aynı Resmi Gazete'de yayınlanan bir başka Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne doğrudan ithalat yetkisi getirildi. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda değişiklik yapılarak "Toprak Mahsulleri Ofisi, gerektiğinde peşin ve/veya kredili olarak hububat ithalatı yapmaya yetkilidir.” maddesi eklendi.

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar'da yapılan bir başka değişiklikle de yapılan ithalat işleminden doğan zararın görev zararı kabul edilmesi için Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Maliye Baklanlığının uygun görüşü alınması şartı getirildi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar'ında yapılan değişiklik şöyle ifade edildi: "Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık ile Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan ithalat ve/veya ihracat görevlendirmeleri kapsamındaki ödemelerden veya faaliyetlerden doğan zararlar görev zararı sayılır ve Hazine Müsteşarlığınca karşılanır.”

İthalat yetkisi verilen ürünler ve miktarları

Buğday ve mahlut - 750 bin ton
Arpa - 700 bin ton
Mısır - 700 bin ton
Pirinç - 100 bin ton
Kırmızı et - 75 bin ton
Büyükbaş hayvan - 500 bin baş
Küçükbaş hayvan - 475 bin baş