Sulama tesisleri ücret tarifeleri belirlendi

Bu yıl için geçerli sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 farklı bitki çeşidi için 16 lira ile 246 lira arasında değişecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün 2018 yılı sulama ve tahliye tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2018 yılı sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 farklı bitki çeşidi için 16 lira ile 246 lira arasında değişecek. Bin metreküp su ücreti, 26 lira ile 89 lira arasında olacak.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan veya tahliye tesisinden yararlanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dahil) alınacak.

Tahliye tesisi işletme ve bakım ücreti, bitki çeşidine bakılmaksızın, tarım yapılan parsellere yönelik olacak. Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, suyun tarifede gösterilen metreküp su ücreti üzerinden belirlenecek.

Aynı parselde, aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına, bunlardan işletme ve bakım ücreti en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanacak.

Sulama mevsimi dışında, bitki yetiştirilmeksizin, arazi iyileştirmek amacıyla yapılan sulamalar da mevsim dışı sulama kabul edilecek.

Tarifede yer almamakla beraber, yapımı tamamlanıp işletmeye açılan veya çeşitli nedenlerle tarifede yer almayan sulamalarla tahliye tesislerine, tesisin özelliğine uygun olan grubun ücret tarifesi, Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla uygulanacak.

İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesislerde, devir sözleşmesinin yürürlükten kaldırılması halinde tesisin özelliğine uygun grubun ücret tarifesi, Bakanlığın onayıyla belirlenecek.

Sulama yapacaklar, sulama mevsimi başlamadan önce sulayıcı bilgi formlarını doldurarak idareye vermekle yükümlü olacak. Bilgi formu vermeden sulama yapanlara işletme ve bakım ücreti yüzde 10 zamlı uygulanacak.

İndirimler

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli olacak.

Sulamada kullanılmak amacıyla kanallarla su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda, çiftçilerin, büyüme müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama sistemi dahil), işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanacak.

Çiftçilerin büyüme müddeti boyunca devamlı olarak damla sulaması sistemiyle suladıkları bitkilere, işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli yapılacak.

İşletme ve bakım ücreti, tarifede isimleri bulunan tahliye tesislerinde yüzde 100 indirimli gerçekleştirilecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir