Tarım arazilerinde tek mirasçı dönemi

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, tarımsal arazi ve işletmelerin, bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak asgari büyüklüklerin altında bölünmesini engelleyecek sistem Türkiye miras düzenlemesinde de yer alacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ankara  – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, tarımsal arazi ve işletmelerin, bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak asgari büyüklüklerin altında bölünmesini engelleyecek sistemin, bundan sonra Türkiye miras düzenlemesinde de yer alacağını” bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı ve Medeni Kanun’da değişiklik öngören tasarı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Miras konusunda yeni düzenlemeler getiren tasarıya göre, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, tarımsal arazi ve işletmelerin, bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak asgari büyüklüklerin altında bölünmesini engelleyecek sistem, bundan sonra Türkiye miras düzenlemesinde de yerini alacak.

Tasarının yasalaşmasıyla mirasçılara vefatın ardından kendi aralarında anlaşmaya varabilmeleri için 1 yıllık süre tanınacak. Anlaşmaya varılamaması durumunda işletmenin kullanıcısını mahkeme belirleyecek. Mirasçılardan istekli olmaması halinde işletmenin tamamı satılabilecek. Arazi sahibinin vefatı halinde mirasçılar devir işlemini en geç 2 yıl içinde tamamlayacak. Devir işlemlerinden damga vergisi, harç ve diğer masraflar alınmayacak.

Mirasçılar, arazilerin işletmesini bir kişiye verebilecekleri gibi şirket vasıtasıyla da işletebilecekler. Mirası devralanlar istekleri halinde kredi de kullanabilecekler. Düzenlemeyle tarlalarda 20 dönüm, dikili arazilerde 5 dönüm, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 dönümün altında bölünme olmayacak.
Mirasçılara devri yapılan arazilerin tarım dışı kullanımlarında meydana gelebilecek değer artışları diğer hissedarlara kullanıcı tarafından eşit olarak ödenecek.

Mirasçıların anlaşmazlığı halinde satış işleminde öncelik sınırdaş tarım arazisi sahibine verilecek. Kanun yürürlüğe girmeden önce açılan davalarda eski hükümler uygulanacak.