Ülke liderlerinin “bilim ve teknoloji” gündemi

RÜŞTÜ BOZKURT

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

RÜŞTÜ BOZKURT

Çin’deki gelişmeler bütün insanlığın ilgi odağı. Çin’i yönetenlerin ağızlarından çıkan her söz, medyanın geleneksel ve yeni oluşan kanallarında yerini alıyor. Dünya İnternet Konferansı’nda İngilizce konuşan, haber videolarını seyrederek öğrenen Robot Spiker de medyanın ilgi odağında hak ettiği yeri aldı.

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Ji Jinping de başka alanlarda olduğu gibi İnternet Konferansı'nı değerlendirerek, “ Dünya derin bir bilim ve teknoloji devrimi yaşıyor. Sayısal ekonominin gelişimini hızlandırmalı ve küresel internet yönetim sistemini teşvik etmeliyiz” dedi.
Ji Jinping, Bir Yol Bir Kuşak Projesi’nden, mobil iletişimde 5G teknolojisinin olası etkilerinin arkasına güçlü irade koyan bir lider. Jinping, Çin firmalarının yeni teknolojilerin üretilmesini sağlayan “derin bilim ve teknoloji” geliştirmesini destekliyor.

Çin liderinin söylemlerinden insanlığın yeni gelişme aşamaları hakkında “yüksek farkındalığı” anlaşılıyor. Jinping biliyor ki, “Toplum 1.0; Avcı-Toplayıcı” aşamadan geçti… Tohumun toprağa atılmasından sonra “Toplum 2.0; Tarım Toplumu” koşulları 12 bin yılı aşan bu zaman kesitinde belirleyici oldu. Organik enerji kullanımından mekanik enerji kullanımına geçilince “Toplum 3.0; Endüstri Toplumu” kuralları işledi. Endüstri Toplumu, birkaç insan neslinin tanıklık ettiği sıçramalarla Endüstri 1.0'dan Endüstri 4.0’a kendi içinde dönüşümler yaşadı. İnsanın kas gücünü artıran Endüstri Toplumu aşaması, üretimin merkezine bilginin yerleşmesiyle “Toplum 4.0; Bilgi Toplumu"- na dönüştü. Şimdi, “Toplum 5.0; Süper Akıllı Toplum” aşamasına doğru yol alıyor. Ji Jinping’in değişik yerlerde yaptığı değerlendirmeler, “makine üzerinden öğrenme ve derin öğrenme” konusunun amansız bir fikr-i takiple üzerine giderek;

- Video tanıma teknolojisinin konuşmaları dudaktan okuyabilmesini,
- Karakter tanıma sistemlerinin yazılı metinleri deşifre edebilmelerini,
- Fotoğraf yazılımlarının, fotoğrafta yer alan kişileri saptayabilmelerini,
- Ses tanıma sistemlerinin konuşmaları cevaplayabilmelerini,
- Gerçek zamanlı bilgisayar çevirileri yapılabilmesini, bunun ticari alana yansımasını,
- Sürücüsüz araçların yaşamımızın derinliğine sızmalarının hızlanmasını,
- Tıbbı teşhis araçlarının hızla yayılmasını,
- İnsanların yaptığı işleri yapabilen robotların yayılmasını, yapay zeka algoritmalarının yaşamın derinliklerine dalmasını,
- Temel amaçlı teknoloji olan “yapay zekanın” başka gelişmeler için “platform” olabilme potansiyellerini iyi değerlendirirsek Süper Akıllı Toplum aşamasında onurlu yerimizi alır ve koruruz mesajını tekrarlıyor.

Farklı seçimleri olan ve gelecek inşa etme iddiası taşıyan liderlik, toplumların en büyük zenginliğidir. Liderleri değerlendirirken, ne söylediklerine değil, ne yaptıklarına bakılmalıdır.

Liderler, geçmişi aşırı değerlendiriyor; geleceği yaratan dinamiklerle yeterince ilgilenmiyorsa; uzun dönemde toplumların maddi ve kültürel zenginliğine katkıları da sınırlı kalır. Bir lideri kalıcı kılan, aşırı ve noksan değerlendirme tuzaklarına düşmeden, gerçekçi bir gelecek yaratma idealini hayata taşımak için kitleleri ikna etmektir.

Bugünün dünyasını sayısal teknolojinin, insansan zihninin uzantısı gelişmeleri hayatı yönlendiriyor. Jinping’ in sayısal teknolojideki atılımlar, sayısal teknoloji-odaklı ekonomik gelişmeler, küresel internet yönetimi potansiyelleri konusundaki ilgisi boşuna değil… O ilginin yarattığı üretim, Çin’de ABD ve AB nüfusu kadar insansanın “orta sınıf” kategorisine yükselmesini sağlıyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir