9 günlük bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı

Türk tatilcilerin bayram tatilinde Güney, Ege ve Akdeniz’de otelleri doldurduğunu söyleyen Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Otellerde 3-4 katı satış yaptık. Bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı” dedi. Bu yıl vize randevusu almada sorun yaşandığını belirten Vardar, "10 binin üzerinde vize randevusu bekleyen müşterimiz var" diye konuştu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hamide HANGÜL

Bu yıl 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir beklenen turizm sektö­ründe nisan ve mayıs ayları­nın iyi geçtiğini söyleyen Jol­ly Tur Yönetim Kurulu Başka­nı Mete Vardar, haziran ayını ise Türk tatilcilerin kurtardı­ğına dikkat çekerek “Bayram tatilinde, Türk tatilcilerin Gü­ney, Ege ve Akdeniz’de otelleri doldurduğunu gördük.

Kendi organizasyonlarımızın yakla­şık 3-4 katı otellerde Türk mi­safir satışı yaptık. Bayram ta­tilini Türk tatilciler kurtardı diyebiliriz” diye konuştu. Tu­rist sayısında yüzde 30, ciro­da yüzde 120 artış olduğuna işaret eden Vardar, “Yıl sonu­nu yüzde 100’ün üzerinde ciro artışıyla yılı kapatabileceği­mizi öngörüyoruz. Hedefleri­miz doğrultusunda gidiyoruz” diye konuştu.

Anadolu’da kültür turlarına talep var

Tatilin bir lüks değil, ihtiyaç olduğu noktasında bu yıl kam­panya başlattıklarını söyleyen Vardar, diğer taraftan özel­likle post maliyetlerinde cid­di yükseliş olmasından dola­yı bankalarla anlaşmalar yap­tıklarını ve bunu misafirlerine hissettirmemeye çalıştıkları­nı söyledi. Yeni kontratlala ta­tilciler için 36 otelle daha an­laştıklarını söyleyen Vardar, lüks standartlarda tatil yapı­labilecek otellerin de bu nok­tada yer aldığını söyledi. Kül­tür turlarının da kendileri için çok önemli olduğunu, deprem sonrası bölgenin kalkınma­sı için de çalışmalar yaptıkla­rını açıklayan Vardar, “Bu yıl da kültür turları noktasında önemli hareketlilik sağladık. Japonya’dan Kapadokya böl­gesin talep var. Karadeniz’de de bu anlamda hareketlilik başladı. Anadolu da kültür turlarının çok gelişeceğini dü­şünüyoruz” dedi.

10 bin kişi vize randevusu bekliyor

Yurt içinde fiyatlardaki ar­tışların, yurt dışı talebi artır­dığını, yurt dışında ise karşı­laştıkları en önemli sorunun vize olduğuna işaret eden Var­dar, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk 4 ayda yurt dışına ciddi ta­lep vardı. Mayıs itibariyle vi­ze randevularında yaşanan sı­kıntılar, yolcular tarafından satın alınmış olan vize rande­vuları alınamadığı için ciddi iptallerle karşılaştık. Konso­losluklarla konuşmalarımıza rağmen sonuç alamıyoruz. Şu anda Türk vatandaşlarının vi­ze randevusu alamama sıkın­tısı var. Vize reddi çıkmasında rakamsal artış söz konusu de­ğil. Randevusunu alan, vizesini de alabiliyor. 10 binin üzerinde vize randevusu bekleyen müş­terilerimiz var” diye konuştu.

Maliyetler fiyata çok yansıtılmıyor

Otel maliyetlerinde artış­lar olduğunu ve artık otelle­rin ‘yüzde 100 dolu olacağıma yüzde 80 dolu olayım, ancak zarar etmeyelim’ diyebildiği­ne işaret eden Vardar, “Mali­yet artışlarının çok büyük kıs­mını fiyatlara yansıtmıyorlar. Geçen yıl 4 bin lira olan bir te­sis, bu yıl 6 bin 6.500 TL civa­rında. Ancak maliyet artışla­rı dikkate alındığında güncel rakamların 8 bin – 8 bin 500 TL olması lazım” değerlendir­mesinde bulundu. Vardar, bir soru üzerine, enflasyon mu­hasebesine geçtiklerini belir­terek, “Stok maliyetimiz yok, o nedenle olumsuz yansıyan bir durum da yok” ifadelerini kullandı.

Vize sıkıntısı vizesiz turlara talebi artırdı

Vize randevularında yaşanan sıkıntıdan dolayı vizesiz turlara kayanlar olduğuna işaret eden Mete Vardar, “Yunanistan adalarına, Balkanlara, Mısır’a ciddi satış yapıyoruz. Uzakdoğu, Maldivler de olacak. Türk Cumhuriyetler tarafından da çalışmalarımız var. Vizesiz ürün sayısını artırıyoruz. Öte yandan vize harç çıkış harcının 10 kat artırılıyor gibi rakamların telaffuz edilmesi, çıkışlara engel teşkil ediyor” diye açıklamasını yaptı.

Harç pulu maliyetine tur satıyoruz

Yurt dışında 79 euroya Se­lanik turu sattıklarını be­lirten Mete Vardar, “Harç pulu maliyetine tur satıyo­ruz. Kos adasına 35 euro, Rodos’a 40 euro feribot ücreti karşılığında misafir­lerimiz gidebiliyor. Ancak ‘feribot ücreti kadar harç pulu ödeyec eksin’ bunu doğru bulmuyorum. O ne­denle misafirlerimiz için bu konudaki sorumluluğu di­le getirmemiz lazım” ifade­lerini kullandı.