2023, sanal gerçekliğin yılı olacak

Deloitte’un 2023 Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri raporuna göre sanal gerçeklik pazarının küresel anlamda yüzde 50 büyüyerek 7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Deloitte, teknoloji, medya ve te­lekomünikasyon dünyasının önde gelen trendlerini ve bu trend­lerin dünya genelindeki işletmele­ri ve tüketicileri nasıl etkileyeceğini ortaya koyan 2023 Teknoloji, Med­ya ve Telekomünikasyon (TMT) Ön­görüleri raporunu yayınladı. Rapor­da öne çıkan başlıklardan biri sanal gerçeklik (VR) alanındaki yükseliş oldu. Son dönemde özellikle eğitim, endüstri, sağlık, oyun, savunma sa­nayi, kültür ve turizm, seyahat ve eğ­lence alanlarında yoğun şekilde kul­lanılan VR, şirketlerin giderek artan şekilde yatırım yaptığı bir alan hali­ne geldi. Deloitte’un hazırladığı 2023 TMT Öngörüleri raporuna göre kü­resel VR pazarı bir önceki yıla göre yüzde 50 büyüyerek 7 milyar dola­ra ulaşacak. VR’ın her yıl artan po­pülaritesi ile bu büyümenin yüzde 90'ının sanal gerçeklik başlığı (VR headset) satışlarından geleceği dü­şünülüyor. 2023'te ortalama fiyatı­nın 450 dolar olacağı öngörülen sa­nal gerçeklik başlıklarından 14 mil­yon adet satılacağı tahmin ediliyor. Aktif olarak kullanılan headset’le­rin sayısının da 2022’nin ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 50 artarak 22 milyona ulaşacağı düşünülüyor. Pa­zarın geri kalanını ise FPS, yarış ve simülasyon oyunları uygulamala­rının oluşturacağı tahmin ediliyor. Batarya, ekranlar ve ses dahil olmak üzere temel teknolojideki iyileştir­melerin de bu büyümeyi hızlandıra­cağı öngörülüyor.

Daha az kaynakla fazlası

Deloitte Teknoloji, Medya ve Te­lekomünikasyon Lideri Metin As­lantaş, dünyada yükselen VR kul­lanma eğiliminin farklı alanlara da taşınacağını belirtti. Özellikle ku­rumsal alanda VR'ın birçok fırsatı barındırdığına dikkat çeken Aslan­taş, “2023'te, işletmelerin ve tüke­ticilerin daha az kaynakla daha faz­lasını yapmasına yardımcı olacak bir dizi teknolojinin hızla gelişerek kullanılmaya başlanacağını öngö­rüyoruz” dedi.