Aygaz, vergi cezasında uzlaşmaya gidiyor

Aygaz 69 milyon TL vergi aslı ve ziyaı cezası için uzlaşma dahil yasal haklarını kullanacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Aygaz 2009-2010-2011-2012 mali yılları ile ilgili toplam 69 milyon lira vergi aslı ve ziyaı cezası ile bu cezalara ilişkin uzlaşma daveti aldığını; uzlaşma dahil tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, gecikme faizi hariç olmak üzere; 2009 yılı için 16.4 milyon TL vergi aslı, 24.6 milyon TL vergi ziyaı cezası; 2010 yılı için 2.5 milyon TL vergi aslı, 3.7 milyon TL vergi ziyaı cezası, 2011 yılı için 6.6 milyon TL vergi aslı, 9.9 milyon TL vergi ziyaı cezası; 2012 yılı için 2.1 milyon TL vergi aslı, 3.2 milyon TL vergi ziyaı cezası talep edildiği belirtildi.

Söz konusu cezalara ilişkin 29 Aralık 2014 tarihli tarhiyat öncesi uzlaşma davetinin de şirkete iletildiği belirtilen açıklamada, uzlaşma dahil tüm yasal hakların kullanılacağı ifade edildi.