6 °C

BTK'dan bir şirkete 'izinsiz devir' uyarısı

BTK, kuruma bağlı şirketlerin yüzde 10 ve üzeri devir işlemlerinde bulunduğunda kendilerini bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, Türknet Telekom'a uyarı verdi.

BTK'dan bir şirkete 'izinsiz devir' uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Türknet Telekom'un izinsiz hisse devri hususunda uyarılmasına karar verdi.

BTK kararında şöyle denildi:

"5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrası, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 5, 44 ve 46'ncı maddeleri ile ilgili diğer mevzuata istinaden

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin (EHSİYY) 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan

“Hisselerin devri: İşletmeciler, yüzde on ve üzeri hisse devir, edinim ve hareketleri işlemlerinden önce Kurumdan izin almak zorundadır. Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilen işletmeci, yüzde ona kadar olan hisse devri, edinimi ve hareketleri halinde Kurumu en geç iki ay içerisinde bilgilendirir.” hükmüne aykırı olarak Kurumumuzdan izin almadan yüzde elli (%50) oranında hisse devri işlemi gerçekleştirdiği tespit edilen Türknet Telekomünikasyon Uydu Haberleşme Hiz. Ltd. Şti.'nin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendinde yer alan

“İşletmecinin Yetkilendirme devri, hisse devri veya birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü ve “Uyarı” başlıklı 46’ncı maddeleri çerçevesinde uyarılması hususuna karar verilmiştir."

DÜZELTME (TEKZİP):
24 Temmuz 2017 tarihinde yayına aldığımız "BTK'dan Türknet'e 'izinsiz devir' uyarısı" başlıklı haberde, Türknet Telekomünikasyon Uydu Haberleşme Hiz. Ltd. Şti. ile TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. şirketleri karıştırılmış, yukarıdaki bahse konu haberde sehven TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ait logo (görsel) kullanılmıştır.
Yanlışlıkla ilgili TurkNet İletişim tarafından yapılan uyarıya istinaden haberin görseli aynı gün düzeltilmiştir.
Karışıklıktan dolayı TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. ve okurlarımızdan özür dileriz.

DÜNYA ONLINE YAZI İŞLERİ MD.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.