22 °C

Şirket başına yıllık 250 bin dolar destek sağlanacak

Şirketlerin pazara giriş belgelerine ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve belge başına en fazla 25 bin dolara kadar desteklenecek

Şirket başına yıllık 250 bin dolar destek sağlanacak

 

ANKARA - Şirketlerin pazara giriş belgelerine ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve belge başına en fazla 25 bin dolara kadar desteklenecek. Şirket başına yıllık en fazla 250 bin dolar destek sağlanacak.  

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Türkiye'de sinai ve ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgesi alımına yönelik destekleri kapsayan karara göre, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığa yönelik teknik mevzuat uyum sağlayabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak kalite-çevre belgeleri, insan-can-mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerle tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu'ndan karşılanacak. 

Karar kapsamında, şirketlerin uygulama usul esaslarıyla belirlenen pazara giriş belgelerine ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve belge başına en fazla 25 bin dolara kadar desteklenecek. Şirket başına yıllık en fazla 250 bin dolar destek sağlanacak. 

Şirketlerin pazara giriş belgelerine ilişkin harcamaları, harcamaların en az yüzde 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilecek.  

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap