20 °C

Tarihi kurulda beklenen oldu Turkcell’de temettü tamam

Turkcell'de 5 yıldan beri yapılamayan genel kurul dün toplandı. Çukurova, Alfa ve TeliaSoner önceki gün yaptıkları açıklamalar doğrultusunda anlaştıkları gibi temettü dağıtım kararını çıkardılar

Tarihi kurulda beklenen oldu Turkcell’de temettü tamam

Ece CEYHUN

Turkcell'de 5 yıldan beri yapılamayan genel kurul dün toplandı. Çukurova, Alfa ve TeliaSoner önceki gün yaptıkları açıklamalar doğrultusunda anlaştıkları gibi temettü dağıtım kararını çıkardılar. Genel Kurul'da mevcut yönetim kurulu üyelerinde ve şirket ana sözleşmesinde beklenildiği gibi bir değişiklik olmadı.  2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 mali tablolarının onaylanarak 3.9 milyar TL'nin ödenmesi karara bağlandı. Buna göre Turkcell'de 2010 yılı karından 753 milyon TL, 2011 yılından 503 milyon TL, 2012 yılından 885 milyon TL, 2013 yılı karından 990 milyon TL ve 2014 karından 794 milyon TL kar dağıtımı yapılacak. 

Analistler Turkcell'in 5.3 milyar TL net nakdi olduğunu ve ödenecek temettünün şirketin nakit pozisyonunu zorlamayacağını vurguladılar. Analistler, üstelik şirketin bilançosunun da borçlanmaya müsait olduğunun altını çizdiler. 

Turkcell temettüsü cari açık yaratır mı?

Dün tartışılan bir konuda Turkcell'de yabancı ortaklar ve halka açık kısımda yabancı payının yüzde 80 gibi çok yüksek bir seviyede olması nedeniyle cari açık yaratıp yaratmayacağıydı. Analistlerin verdiği bilgiye göre 3.9 milyar TL'lik temettü 'brüt'. Bu rakam üzerinden devlet stopaj kesecek. Yani bireylerin ve kurumların stopajları için 325 milyon TL Ankara'ya gidecek. Bu durumda net temettü 3.6 milyar TL olacak. Bununda yüzde 51'i Turkcell İletişim'in en büyük ortağı konumunda bulunan Turkcell Holding'e gidecek. Turkcell Holding'de Türkiye'de kurulu bir şirket. Alfa ve Sonera'nın bu şirketteki ortaklıklarından dolayı temettü gelirini alabilmesi için bu defa Turkcell Holding'in genel kurul yapması gerekiyor. Holding'in genel kurulunun da haziran ayında yapması bekleniyor. Haziran'da yapılacak genel kurula kadar Turkcell Holding, elde edeceği bu temettü gelirini Türkiye'de değerlendirecek. Bu genel kurulda da  ortakların parayı alabilmesi için dağıtım kararının verilmesi şart. Ama orada da dağıtılacak miktarın payı şimdilik belirsiz. Gelelim yüzde 49'a. Bunun yüzde 34.5'u halka açık. Borsa'daki yerli ve yabancı yatırımcı kar payını 6 Nisan'a kadar alacak. Ama biri daha alacak. O da Sonera. Sonera kalan yüzde 14 hissesinin sahipliğinden dolayı dağıtılan temettüden de kendi payını alacak. Turkcell İletişim’in dağıtımını yapacağı 3.6 milyar TL temettünün yaklaşık 1,4 milyar dolara denk geldiğini ifade eden analistler, Turkcell Holding’in dışında kalan yabancı hissedarlar ve ve halka açık kısım içindeki yabancı payı da dikkate alındığında dağıtılacak temettüden toplam sermaye çıkışı olabilecek tutarın ilk etapta 650 milyon dolar civarında olabileceğini kaydediyor.

Tarihi kurulda beklenen oldu

Analistler, ortaklardan gelen açıklamalardan mali tabloların onaylanıp temettü kararının çıkmasını beklediklerini ama ortakların arasında sorunlardan biri olan yönetim kurulu üyeliği seçiminde bir mesafe alınmasını beklemediklerine değindi. Analistler "Tarihi genel kurulda 'beklenen' oldu" yorumunu yaptı. Analistlerin, yönetim kurulu üye değişimi ve esas sözleşme tadilatı konularında  mesafe alınabilmesi için çok da yüksek beklentileri yok. Analistler, "Bu genel kurul toplandı. Artık SPK'nın da yeni bir aksiyonunu görebilmemiz için 2 mali yıl daha geçmesi gerekiyor" dedi. 

Dağıtım en geç 6 Nisan'a kadar yapılacak

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada ise 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 faaliyet yılları kar dağıtımı hakkında gündem maddelerine ilişkin şirketimiz hissedarı Turkcell Holding A.Ş'nin teklifinin oylanması neticesinde; Şirketin nakit durumu ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yayınlanmış Şirket mali tablolarında yer alan net dağıtılabilir dönem karının gündemde yer alan her bir mali yıl için Şirket Ana Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra aşağıdaki tutarlarda dağıtılmasına ve hissedarlara dağıtımın en geç 6 Nisan 2015 tarihine kadar gerçekleştirilmesine Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifin kabul edilmemesine, karar verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca "Gündemin bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu üyeliği seçimine ilişkin 39. ve gündemin Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 40. maddelerine ilişkin olarak oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır" ifadelerine de yer verildi. Turkcell'de 1 TL'lik nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 1.5167086 TL olarak açıklandı.  


Dağıtılabilir kar    Önerilen dağıtım tutarı 
1.771.596.000 TL    753.000.000 TL
1.183.264.000 TL    503.000.000 TL
2.083.045.000 TL    885.000.000 TL
2.330.319.000 TL    990.000.000 TL
1.866.924.000 TL    794.000.000 TL

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap