TİSK’in büyük ödülü Koç Holding’e

TİSK’in 2014 yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk yarışmasında büyük ödül “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesiyle Koç Holding'e verilirken, KOBİ ödülü ‘Engelsiz ilaç’ projesiyle Çevreci Eczacılar Kooperatifi'nin oldu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) AB’nin finansman desteğiyle yürüttüğü Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projesi kapsamında, 2014 yılı ödüllerini kazanan şirketler belirlendi. Yarışmanın büyük ödülü “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesiyle Koç Holding’e verilirken, KOBİ Ödülünü ‘Engelsiz İlaç’ projesiyle Çevreci Eczacılar Kooperatifi kazandı. 

58’i büyük ölçekli şirket, 10’u küçük ve orta ölçekli şirket olmak üzere toplam 68 şirketin başvurdu yarışmada, 15 Temmuz’da KSS uzmanları ön eleme yaparak, 17 büyük şirket 3 tane de KOBİ olmak üzere toplam 20 finalisti belirledi. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ve Ankara Temsilcimiz Ferit B. Parlak’ın da bulunduğu yarışma jürisi, 2 tanesi büyük ödül olmak üzere toplam 8 dalda ödül kazanan şirketleri belirledi. TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu'nun ev sahipliğinde toplanan jüride, TİSK yöneticileri yanı sıra işçi, işveren, siyaset dünyasının temsilcileri yer aldı. Ödüller 17 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. 
Büyük ödül 'meslek lisesi' projesine 

Yarışmanın büyük ödülü, Koç Holding’in bir süredir devam ettirdiği, kamu özel işbirliğiyle meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılmasını amaçlayan Meslek Lisesi Memleket Meselesi adlı projeye verildi. KOBİ dalındaki büyük ödülü ise engellilerin ilaç kullanımında hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan ‘Engelsiz İlaç’ projesiyle Çevreci Eczacılar Kooperatifi aldı. 

Yarışmada yine Koç Holding bünyesindeki Opet’in Temiz Tuvalet Kampanyası ‘Etkililik Ödülü’, Boyner’in Nar Taneleri projesi ‘İyi Uygulama Ödülü’, Borusan’ın Annemin İşi Benim Geleceğim projesi ‘Kapsayıcılık Ödülü’, Anadolu Cam’ın Cam Yeniden Cam projesi ‘Sürdürülebilirlik Ödülü’, IBM’nin On Demand Community projesi ise ‘Yenilikçilik Ödülü’ almaya hak kazandı. KOBİ kategorisinde ‘Etkililik’ Ödülü de Friterm Isı firmasına Bizim Sokağın Çocukları projesi ile verildi. 

1-465.jpg

AMAÇ: Meslek liselerinde eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik bir kamu-özel sektör işbirliği modeli oluşturmak.

SONUÇ: Mesleki eğitimin önemli bir olgu olduğuna dair kamuoyunda farkındalık yaratıldı, öğrenciler mesleki eğitime özendirildi, özel sektör-işletmeler ve okullar arasında sürdürülebilir bir ilişki modeli geliştirildi, meslek lisesi öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik kişisel gelişim modeli oluşturuldu, öğrencilerin teknik becerilerinin gelişmesine yönelik modeller oluşturuldu. 

5-161.jpg

AMAÇ: Şirketlerin daha fazla görünürlüğü olan az sayıda STK’yı tanımaları sonucu hep aynı kuruluşları desteklemesi şeklinde gelişen kısır döngüyü durdurmak adına önemli bir adım attı. IBM 40 saatten fazla gönüllülük yapan çalışanları adına IBM gönüllülük hizmeti alan kurumlara hibe desteğinde de bulunuyor.

SONUÇ: Programın en önemli özelliği IBM çalışanlarına esnek bir platformda etkin araçlarla gönüllülük yapma fırsatının sağlanması olup, çalışanların iş yerinde kazandıkları profesyonel beceri ve yetkinliklerini etkin ve efektif bir şekilde sivil toplum kuruluşları ile paylaşmaları üzerine kuruldu. 2014 Haziran sonu itibarıyla gönüllü saatleri 14 bin 353’e ulaştı.

2-396.jpg

AMAÇ: Engelli sorunlarına kamu ve yasa koyucuların dikkatini çekmek, görme engellilerin sağlık ve bilgi ihtiyaçlarının teminini sağlamak, ilaç kullanırken yaşadıkları sağlık sorunlarına ve risklere çözüm getirilmesine katkı sağlamak, görememekten kaynaklanan ilaç kullanım hataları nedeni ile oluşan sağlık risklerini ve buna bağlı karşı karşıya oldukları insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmak. SONUÇ: Projeye dahil olan eczaneler ile (zaten iki meslek örgütünün üyeleri oldukları için) sürekli iletişim halinde çalışılıyor. Uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları paylaşılıyor. Bazı hastalar proje sorumlularını arayarak kendi gittikleri eczanelerin katılımını sağlayabiliyor. Özellikle görme engellilerin yoğun olduğu dernek, lokal gibi yerlerin yakınlarındaki eczanelere ayrı bir önem veriliyor. 

6-121.jpg

AMAÇ: Proje gençlerin istihdamına ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkı yapmayı; dezavantajlı grupların (Devlet koruması altında yetişmiş 18–24 yaş arası en az lise mezunu genç kadınların) toplumda dışlanmasını önlemeye yönelik farkındalık yaratmayı hedefl iyor. 

SONUÇ: 2009-12 yılları arasında projeye katılan genç kadınların yüzde 57’si istihdama katıldı, yüzde 25’i eğitimine devam etme kararı aldı, yüzde 18’i ise iş arama sürecine girdi.

3-314.jpg

AMAÇ: OSB’lerde, sahipsiz-kontrolsuzevcil sokak hayvanlarının OSB’ler tarafından koruma altına alınarak, sahiplikontrollü hayvanlar haline getirilmesi, insanlar için güvenli çevrenin ve birlikte yaşamanın şartlarının sağlanması ve uygulamayı sürdürerek, tüm OSB’ler için model oluşturup yaygınlaştırılması. 

SONUÇ: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi haritası çıkarıldı, besleme noktaları, su kapları, kulübeler ve bakım evi, ilgili personel tarafından sürekli izlendi. Mama stok, dağıtım, satın alma, nüfus kontrolü, aşılar, küpe takılması, hasta, hamile hayvan kayıtları form ve günlük kayıtlar ile sürekli izlemeye alındı. İkinci uygulama Dilovası- Makine İhtisas OSB’de yapıldı. 

7-085.jpg

AMAÇ: Sistemin paydaşlarınca ihmal edilmiş olan cam geri dönüşümünü ayağa kaldırmak ve dönüşüm oranını 2020 yılına kadar yüzde 60’a yükseltmek. 

SONUÇ: Proje başlangıcından 2014 ortasına kadar 365 bin ton camın geri dönüşümü sağlandı. Temin edilen cam kırığı miktarı yıllık olarak yaklaşık yüzde 100 arttı. Piyasaya sürülen camın geri dönüş oranı 2011 yılında yüzde 8 iken, 2013 yılında yüzde 16’ya ulaştı, 2014 yılı hedefi ise yüzde 19. Proje ile birlikte enerji tasarrufu yüzde 100 arttı. 132 bin otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer karbon emisyonu önlendi. Geri dönüştürülmüş cam atıklar sayesinde tasarruf edilen kum, 10 metre genişliğinde, 40 km uzunluğunda plaj kadar.  

4-240.jpg

AMAÇ: Tuvalet temizliği ve hijyen konularını ülke gündemine taşıyabilme ve bu hususta kalıcı bir toplumsal bilincin oluşabilmesi amaçlandı. Türkiye’de tuvalet temizliğinin önemine dikkat çekerek ortak bir hijyen bilinci yaratma amacıyla ilk adım olarak OPET istasyonları için standartlar belirlendi. 
SONUÇ: Projenin etkisiyle OPET, sektöründe müşteri memnuniyeti en yüksek marka olarak seçildi. 2012 yılında OPET ve TSE’nin işbirliği ile halka açık tuvaletler için belirlenen standartlar da İçişleri Bakanlığı’nca işyeri ve restoran tuvaletleri dahil olmak üzere tüm tuvaletlerde zorunlu kılındı.  

8-061.jpg

AMAÇ: OSB’lerde 0-6 yaş grubu çocukların eğitim ve bakımı için kurulacak Borusan Neşe Fabrikaları isimli kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınlara imkân tanınması, kadının iş gücüne katılımının önündeki engelleri kaldırarak özellikle sanayide kadın istihdamının artırılması. 
SONUÇ: Proje tamamlandığında Türkiye’nin 10 kentinde bulunan organize sanayi bölgeleri dünya standardında 10 adet 75 çocuk kapasiteli kreş ve gündüz bakım evi kazanmış olacak. 750 çocuğa eğitim ve bakım hizmeti sunulacak. Çocuk bakımı nedeniyle çalışamayacak 750 kadının iş gücüne katılarak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunması sağlanacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir