26 °C

TMSF, Polylen'i satışa çıkardı

TMSF, Polylen'i 9.4 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı

TMSF, Polylen'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü 9 milyon 385 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanda, Fon tarafından amme borçlularından haczedilen Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldığı bildirildi. 

İhaleye katılabilmek Fon'un Ziraat Bankası Levent Şubesi nezdindeki TL hesabına 938 bin 500 TL tutarındaki nakit teminatın "Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli" açıklaması ile yatırılması gerekiyor. 

Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan devlet tahvilleri, hazine bonoları, hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecek. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya devlet tahvilleri, hazine bonoları, hazine kefaletini haiz tahvillerin, Fon adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin şartnamede belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgelerle birlikte 1 Temmuz 2015 saat 17.00'a kadar kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale 2 Temmuz 2015 tarihinde saat 11.00'da  İstanbul'da yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (kısa liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. 

Kaynak: AA