AB'den 2023 model toprak reformu!

Avrupa Birliği (AB), tarım faaliyeti ve iklim krizinden etkilenen toprak sağlığını korumak için harekete geçti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

AB Komisyonu, toprağın korunması, sürdürülebilir kullanımı ve sağılığının iyileştirilmesi için hazırladığı yasa teklifini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2050 yılına kadar bütün toprakların sağlıklı hale getirilmesi hedeflenecek.

Bu kapsamda, toprak sağlığı ortak biçimde tanımlanacak. Toprak sağlığı, kapsamlı ve tutarlı bir çerçeveyle takip edilecek.

Sürdürülebilir toprak yönetimi ve kirlenmiş sahaların iyileştirilmesine ilişkin kurallar belirlenecek.

Sürdürülebilirlik kural haline getirilecek

AB ülkeleri, tüm toprakların sağlığını gözlemleyecek ve değerlendirme hazırlayacak.

Toprak sağlığını iyileştirmek için toplanan veriler, özellikle mahsul çeşitlendirme, hassas çiftçilik, bitki geliştirme, dijital toprak yönetimi gibi uygulamalarda kullanılacak.

Sürdürülebilir toprak yönetimi AB genelinde bir kural haline gelecek.

Üye ülkelerin toprak yönetiminde olumlu ve olumsuz uygulamaları belirlemesi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşması gerekecek.

AB ülkelerinin kirlenmiş sahaları tespit etmesi ve bunları şeffaf biçimde haritalaması şart olacak.

Kim kirlettiyse o ödeyecek

Kirlenmiş alanların iyileştirilmesinde "kirleten öder" ilkesi uygulanacak. Kirlenmeden sorumlu olanlar, bu alanların temizlik masraflarını karşılayacak.

AB verilerine göre, mevcut durumda toprakların yüzde 60'ından fazlası sağlıksız durumda bulunuyor.

Ayrıca, AB ülkelerinde geçmişteki faaliyetler nedeniyle 2,8 milyon kirlilik potansiyeli olan alan yer aldığı öngörülüyor.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir