AFD, sürdürülebilir kalkınma finansmanına kadın-erkek eşitliğini de ekledi

Fransız Kalkınma Ajansı Ülke Direktörü Bertrand Willocquet, 2016 yılında Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya verdikleri desteklerin devam ettiğini söylüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Didem ERYAR ÜNLÜ

2005 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), bu dönemde şirketlere, belediyelere ve kamu kurumlarına 2 milyar Euro’nun üzerinde finansman sağladı ve teknik işbirlikleri gerçekleştirdi. AFD’nin sağladığı finansmanların en az yüzde 50’si iklim değişikliği ile mücadeleye fayda sağlama ilkesine dayanıyor.

AFD’nin 2016 yılında farklı sektörlerde Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına sağladığı finansal destek, özel sektöre finansman sağlayan kolu Proparco ile birlikte toplamda 400 milyon euroyu aştı.

2016’nın son ayında TSKB ile imzalanan proje ise Türkiye’de bir ilk. Proje kapsamında iş sağlığı ve güvenliği yatırımları ile çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeterek kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlanacak. AFD, yine 2016’nın son ayında imzaladığı anlaşmalar ile toplu taşıma ile ormancılık sektörüne olan desteğini sürdürecek. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Mahmutpaşa- Kabataş metro hattının finansmanı sağlanırken, Hazine Müsteşarlığı ile Orman Genel Müdürlüğünü’nün başta ağaçlandırma olmak üzere çeşitli yatırımlarına destek verilecek. AFD’nin 2016 çalışmalarını ve 2017 projelerini AFD Ülke Direktörü Bertrand Willocquet’den dinledim.

OSB’lerde enerji verimliliği için 50 milyon euro

“2016 yılı AFD açısından çok iyi bir yıl oldu. Çok önemli projelere imza attık. Bunlardan birisi Halkbank işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz organize sanayi bölgelerine yönelik enerji verimliliği projesi. 50 milyon Euro’luk kredi finansmanı sağladığımız projede atık yönetimi, su yönetimi, enerji yönetimi gibi konularda teknik destek de veriyoruz. Eğer bu ilk proje başarıyla sonuçlanırsa, ikinci 50 milyon euroluk kredi sözleşmesini imzalayacağız.”

Daha yeşil bir ulaşım için 100 milyon euro

“2016’nın Aralık ayında, İstanbul’da kentsel toplu taşıma ve ulusal ormancılık programına destek sağlamak üzere iki yeni kredi sözleşmesi imzaladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sözleşme, 2019 yılında hizmete girecek olan M7 Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı projesinin kısmi finansmanını kapsıyor. 100 milyon euro değerinde olan bu yeni finansman, İBB ile toplu taşıma alanında başlatılan uzun vadeli bir ortaklığın devamı niteliğinde. Bu işbirliği, 2008 yılında M2 (Şişhane-Levent-Hacıosman) metro hattının uzantısı ve daha sonra 2012 yılında yine M2 hattının güney uzantısı olan Yenikapı metro hattının kısmi finansmanından sonra gerçekleşen üçüncü ortak çalışma. Bu yeni hattın hizmete girmesi, İstanbul halkına hızlı, güvenilir, konforlu bir ulaşım sunmanın yanı sıra, yılda 42 bin ton CO2 emisyonunun da azalmasını sağlayacak.”

Ormanları korumak için 150 milyon euro

“AFD’nin finansman sağladığı projeler, doğal kaynakların korunmasına ve iklim değişikliğine uyuma katkıda bulunuyor. Ormanlar çok değeri bir kaynak. Türkiye’deki ormanlar 22,3 milyon hektar ile ülke topraklarının yaklaşık yüzde 28.6’sını kaplıyor ve çok önemli ekonomik ve ekolojik hizmetler sağlıyor. Türkiye, ormancılık sektöründe önemli hedefler belirlemiş durumda. 2023 yılına kadar ormanların, toplam yüzölçümünün yüzde 30’una çıkartılması ve bu ekosistemlerin sunduğu mal ve hizmetlerinin üretim potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Biz de 2011 yılından bu yana bu politikayı destekliyoruz. 2016 sonunda sağladığımız üçüncü bir finansmanla Türk devletinin ormancılık programına verdiğimiz desteği yeniledik. Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan 150 milyon euroluk anlaşma, Orman Genel Müdürlüğü’nün ağaçlandırma, orman yangınlarıyla mücadele, coğrafi bilgi sistemleri ve orman köylülerine sosyo-ekonomik destek konusundaki faaliyetlerini destekleyecek.”

Cinsiyet eşitliği ve iş güvenliği için 100 milyon euro

"TSKB ile son derece inovatif bir projeye imza attık. 100 milyon Euro finansman sağlayacağımız proje kapsamında iş sağlığı ve güvenliği yatırımları ile çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeterek kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlanacak.

Dünya genelinde AFD olarak ilk kez kadın-erkek eşitliğine yönelik bir projeye destek veriyoruz. Bu bir pilot proje ve ilk aşamada 15-20 şirket hedefleniyor. Türkiye’deki kadın istihdamı %30 oranla, OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede. TSKB ile birlikte gerçekleş tirilecek proje ile çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeterek kadın istihdamını desteklemeyi hedefliyoruz. İş güvenliği konusunda ise, öncelikli olarak iş sağlığı ve güvenliği yatırımları ile bunlar için gerekli ekipmanlarının finansmanını sağlayacağız.”

Türkiye enerji verimliliği konusunda çaba sarf etmeli

“Tüm bu krediler ve işbirlikleri AFD’nin Türkiye’ye devamlı desteğinin bir yansıması. Yaşanan zor döneme rağmen uluslararası finans kurumları Türkiye’ye güveniyor. Türkiye’nin Fransa’ya, Fransa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye ekonomisi yeniden yükselişe geçecektir, çünkü güçlü bir banka sistemine, büyük bir pazara, genç bir nüfusa sahip. Öte yandan ihracatının yarısını AB’ye gerçekleştiriyor olması da önemli bir sigorta niteliğinde. Diğer yandan Asya ve Afrika pazarlarına yayılmak da, ekonomik çeşitlilik açısından fayda sağlayacaktır. AFD , Türkiye’de öncelikli olarak kamu sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda ciddi bir çaba sarfetmeye ihtiyacı var. Binalarda, kamu kurumlarında ve üretimde enerji tüketimini sınırlamak sadece çevresel değil, ekonomik açıdan çok önemli. Öte yandan orta gelir tuzağından çıkmak için Ar-Ge ve eğitim yatırımları da çok büyük önem taşıyor. AFD olarak her sektörde Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam edeceğiz.”

Etiketler