Ahmet Köse: Acilen su tasarrufuna geçilmesi gerekiyor

Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Köse, bu yılın en önemli sorunlarının başında kuraklık ve su kıtlığı olacağını belirterek, Türkiye’de acilen su tasarrufu tedbirlerine geçilmesi gerektiğine ilişkin çağrıda bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odasının Yayın Kurulu Başkanlığını da yapan Köse, dünyada su kaynaklarının artmadığının altını çizerek; küresel ısınma, iklim değişikliği, düzensiz kentleşme, çevre kirliliği ve benzeri sebeplerle temiz suya ulaşmanın daha da zor hale geldiğini söyledi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) 2010’da yayınladığı Yaşayan Gezegen Raporuna göre 20’nci yüzyılda dünya nüfusunun üç kat, su kullanımının ise altı kat arttığı bilgisini paylaşan Köse, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı kuraklık analiz verilerine göre Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinin olağanüstü ve çok şiddetli kurak geçtiğine dikkat çekti.

100 günlük bölüm olağanüstü kurak geçti

Ahmet Köse, su yılı başlangıcı olan Ekim 2022’den bu yana en fazla yağışın olduğu ekim, kasım, aralık ve ocak ayının ilk yarısını içine alan 100 günlük bölümün olağanüstü kurak geçtiğini vurguladı. Köse, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yağışlar normale dönse bile susayan toprak önce kendi ihtiyacını depolayıp, yeraltını bir miktar besledikten sonra akarsularımız, göllerimiz ve barajlarımızın seviyesi artmaya başlayacaktır. Bu gerçekleşse bile tamamen dolması pek mümkün gözükmüyor. Bu nedenle çok geç kalsak da acilen ülkemiz genelinde su tasarruf tedbirlerine geçilmesi gerekiyor.”