Çimento sektöründe “atık” önem kazanıyor

7 milyon ton civarında atığın yaklaşık yüzde 40 oranında çimento sektöründe alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği tesbit edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Didem ERYAR ÜNLÜ

Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesindeki çimento fabrikalarında ısıl gücün yaklaşık yüzde 30’u, bazı tesislerde ise yüzde 100’e yakını atıklardan karşılanıyor.

Türkiye’deki çimento fabrikalarının ise genel ortalamada, 2015 yılında ihtiyaç duydukları ısıl gücün yaklaşık yüzde 3,8’ini alternatif yakıtlardan sağlandı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇ- MB) Başkanı M. Şefik Tüzün, “Türkiye ortalaması yüzde 3,8 olmasına rağmen, alternatif yakıtları yüzde 20-25 oranlarında kullanan çimento fabrikalarımız da bulunmaktadır. Fabrikalarımızın yüzde 70’i alternatif yakıt kullanım lisansına sahip” açıklamalarında bulundu.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇ- MB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde, geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen “Çimento Sektöründe Belediye Katı Atıkları Kullanımı İş Modelleri Sempozyumu”nda belediye atıklarının çimento fabrikalarında kullanılması, dolaylı yoldan Türk ekonomisine katkı sağlanması için ortak karar alınarak yol haritası oluşturuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada 7 milyon ton civarında atığın yaklaşık yüzde 40 oranında çimento sektöründe alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliğinin tespit edildiği belirtildi. İlk olarak; 250 bin nüfusa sahip belediyelerde atık tesisleri kurulması öngörüldü. Maliyetler konusunda sürdürülebilir iletişim ile ortak karara varılması, çimento sektörünün kullandığı atığın kullanımında teşvik verilmesi için ortak adım atılması da kararlar arasında yer aldı.

Sektörün sürdürülebilirliği önemli

TÇMB Başkanı M. Şefik Tüzün, çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 5 içinde yer alan Türk çimento sektörünün, ekonomik, sosyal ve doğal çevre konularını gözeterek ve teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanarak, çimento kullanımını sürdürülebilir kılmak için çalıştığını ifade etti.

Çimento sektörünün yaklaşık 17 bin çalışanı, 3 milyar dolarlık cirosu ve 550 milyon dolarlık ihracat geliriyle Türkiye'nin büyümesine önemli katkı sağladığını ifade eden Tüzün, ”Ürettiğimiz çimento gerek kalite gerekse fiyat yönünden global pazarlarda yüksek rekabet gücüne sahip. Çimento sektörü birincil yakıt ve ham maddelerini, kabul kriterlerine uygun atıklarla ikame etmektedir. 2008 yılında 88 bin ton olan alternatif yakıt kullanımı, 2015 yılında yaklaşık 600 bin tona ulaştı" dedi.

Atıkların alternatif yakıt olarak kullanımı ile kömür, petrol koku, linyit gibi birincil fosil yakıtların daha az tüketileceğini enerji ithalatının düşürüleceğini belirten Tüzün, “Ülkemiz için büyük önem arz eden bu konuda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve sektör temsilcilerinin bir arada işbirliği içinde çalışması önemlidir. Kazan-kazan ilişkisi ve çözüm ortaklığı anlayışı hakim olmalı” dedi.

ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ EYLEM PLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anayasa ve Çevre Kanunu başta olmak üzere, ilgili yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, çevreye uyumlu üretim, ürün ve hizmet dolaşımının sağlanması, sürdürülebilir kalkınma ilkesi gibi başlıklarda çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, bir yandan atıkların yaratacağı çevresel sorunlar engellenirken, diğer yandan atıklardan ekonomiye kaynak oluşturulması hedefleniyor. "Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Eylem Planı" da bu doğrultuda hazırlanıyor. Bu arada geçtiğimiz sene Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda yapılan düzenleme ile atıkların yakılması ve çimento sanayinde daha kapsamlı şekilde kullanılmasına ilişkin bir mevzuat hazırlandı. Düzenlemeyle, atıkların çimento sanayinde yakılmasında mevcut durumda yüzde 40 olarak uygulanan baraj kaldırılacak. Bugün Türkiye’de düzenli depolama tesisine gelen belediye atıklarının yüzde 6'sı geri kazanılıyor, yüzde 60'ı depolama ve yüzde 30'u düzensiz depolama yöntemiyle yönetiliyor.

Etiketler