9 °C

Uzmanları kullanmak da bir sanattır

Kitabın birinci kısmında, kişisel hayatımızda uzmanları kullanırken yaptığımız en temel yanlış inceleniyor: Kararı uzmana bırakmak. İkinci kısmında kişisel hayatımızda uzmanlarla çalışırken uygulamamız gereken ilkeler ortaya konuyor.

Uzmanları kullanmak da bir sanattır

Bir konu üzerinde bilgi birikimi ve beceri sahibi olan kişiler olarak nitelenen uzmanlar, bazen hayatımızı etkileyen araştırma raporlarının, bazen de bir kurumun uygulamalarının arkasında gizlidir. Biliminsanlarından profesyonellere, teknisyenlerden ustalara kadar sayısız uzman farklı alanlarda hizmet veriyor. Hem geleneksel alanlarda uzmanlık konularının çeşitlenmesi hem de yeni alanların ortaya çıkmasıyla hayatımıza giren uzmanlar giderek artıyor. Bununla birlikte uzmanların sık sık yanıldıkları konusunda araştırmalar da yapılıyor.

Her geçen gün uzmanlara daha bağımlı hale geliyorsak, uzmanların faaliyet konuları giderek daha da artıyorsa bunların nedeni onlara duyduğumuz ihtiyaçtır. Yanılsalar da yanılmasalar da uzmanlara ihtiyacımız var. Peki ama uzman yanılgıları konusunda ne yapabiliriz?

Mete Han Gür, kendisi için bu soruya cevap veren bir kitap araştırmış ancak uzman hataları konusunda yazılmış kitaplarda ne yapılması gerektiği konusunda "dikkatli olmalı" önerisinin ötesinde bir cevap bulamamış ve pratik, kapsamlı, uygulamalarla sınanmış, "yap" veya "yapma" listeleri veren bir kitabın olmamasından hareketle ihtiyacı olan kitabı kendi yazmış. Birçok kitap da bu şekilde ortaya çıkmıyor mu zaten?

Mete Han Gür, uzmanları kullanma becerilerinin onlarla birlikte çalışma becerileri olduğunu ifade ediyor. Diğer bir deyişle, ekip üyelerinin uzmanlardan oluştuğu ve ekip liderinin de siz olduğunuz bir ekip çalışması bu. Uzmanlardan gelen bilgileri koordine etmek, değerlendirmek ve kararlar vermek ekip liderinin işi. Kitapta "Bu ekip çalışması neleri kapsar? Ne tür beceriler gerektirir? Ve nasıl uygulanır?" gibi soruların cevaplarını buluyorsunuz.

önce kişisel, sonra iş dünyası

Önce kişisel hayatımızda, sonra şirket ortamında ihtiyacımız olan uzmanları kullanma becerileri inceleniyor. Sadece iş dünyası uygulamaları için okuyacak olanlar doğrudan "Şirketlerde Uzmanlar" kısmına geçebilir.

Kitabın giriş kısmında, üç uzmanlık alanında gözlemlere yer veriliyor: Sağlık, finansal yatırımlar ve hukuk. Medyada çıkan haberleri ve istatistiksel araştırmaları gözden geçirince uzmanları kullanmanın ne kadar önemli bir beceri olduğu ortaya çıkıyor.

Kitabın birinci kısmında, kişisel hayatımızda uzmanları kullanırken yaptığımız en temel yanlış inceleniyor: Kararı uzmana bırakmak.

Kitabın ikinci kısmında kişisel hayatımızda uzmanlarla çalışırken uygulamamız gereken ilkeler "yap" ve "yapma" listeleri olarak ortaya konuyor. Yedinci bölümde tüm çıkarımlar özetleniyor. Bu bölümlerde kendi kendinize uygulayabileceğiniz testlere yer veriliyor. Bu testler sistemli düşünmeniz, uzmanlarla çalışırken doğru adımlar atıp atmadığınızı kontrol edebilmeniz ve kendinizi denetleyebilmeniz adına kitaba konulmuş.

Kitabın üçüncü kısmında şirketlerde uzmanları kullanırken yapılan yanlışlar ve yapılması gereken doğrular anlatılıyor. On birinci bölümde de tüm çıkarımlar özet halinde ortaya konuyor. Kişisel ve kurumsal hayatta uzmanları kullanmanın farklı ve benzer yönleri on ikinci bölümde ele alınıyor.

Kitabın dördüncü kısmında ortaya çıkarılan prensiplerin nasıl uygulandığı öykülerle anlatılıyor. Kitabın sonundaki Ek 1'de uzman kararları üzerine yapılan bilimsel araştırmalar açıklanırken, Ek 2'de ise uzman ilişkilerinde iki temel kavram olan problem çözme ve karar verme kavramları detaylı olarak inceleniyor.

Günlük Yaşamda ve İş Dünyasında Uzmanları Kullanma Sanatı ve Öykülerle Uygulamalar, Mete Han Gür, Optimist Kitap, 264 s.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.