yenilikçilik kolay değil

Harvard profesörü Clayton M. Christensen; Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk gibi pek çok tanınmış CEO'nun iş hayatına dair fikirlerini değiştirdiği söylenen Yenilikçinin İkilemi'nde yeni teknolojilerin iş dünyasındaki hızlı ve kaçınılmaz etkilerini stratejik bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kitapta, büyük şirketlerin yıkıcı yeniliklerle başarısızlığa nasıl sürüklendiklerini, ilk etapta onları başarıya ulaştıran yöntemleri uygulamaya devam ederlerken bu düşüşün nasıl gerçekleştiğini ve neden bazen yanlış şeyleri yapmanın iyi sonuçlar doğuracağını görüyoruz.

Yazar, kitabın ilk bölümünde, şirketlerin nasıl başarısızlığa sürüklendiğini anlatıyor. Kitapta bürokrasi yüzünden zarar gören, kötü yatırımlar yapmış, müşteri ilişkilerini her daim göz ardı eden firmalarla ilgili değil, aksine her şeyi son derece doğru yapan, kusursuz bir yönetimi olan, müşterileriyle sürekli iletişim halinde olan ve sürekli ürünlerinin kalitesini artırmak için çalışan şirketlerin başarısızlığını, sabit disk sürücüsü endüstrisindeki değişimi örnek vererek açıklıyor. Büyük yöneticiler tarafından alınan sağlıklı kararların şirketleri neden başarısızlığa götüreceğini izah eden bir çerçeve sunan yazar, bunu ikilem olarak değerlendiriyor ve şirketlerin başarısı için yönetimin aldığı mantıklı kararları aynı zamanda liderlik pozisyonlarını kaybetme nedeni olarak görüyor.

Christensen ikinci bölümde yıkıcı teknolojik değişimle yüz yüze gelince başarıya ulaşan birkaç şirket ile başarısızlığa uğramış çok daha fazla sayıda şirketin ayrıntılı vaka incelemeleri üzerinde duruyor. Yazar, başarılı olmuş şirketlerin yöneticilerinin kurumsal mahiyette beş temel ilkeyle başarılı olduklarını, başarısızlığa uğramış şirket yöneticilerinin ise bu ilkeleri görmezden geldiklerini belirtiyor. Yazara göre bu ilkeler doğrultusunda kendi endüstrilerinde ön plana çıkan firmalar, genellikle insanları ve süreçleri, müşterilerine istediklerini vermeye en hevesli şekilde yatkın olanlar. Bir firmanın ne yapacağını belirleyenler gerçekte müşterilerdir. Yazar o yüzden yöneticilerin, müşterilerin açıkça istemedikleri bir yıkıcı teknolojiyle karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini örnek seçeneklerle açıklıyor. Yazar, kitabın sonunda beceriksizliğin, bürokrasinin, kendini beğenmenin, yorgun yönetici mizacı, kötü planlama ve kısa vadeli yatırım ufku gibi şeylerin birçok şirketi alaşağı etmekte başrol oynadığını ifade ediyor. Bu güçlükleri anlamayan veya bunlarla savaşmaya kalkışmayan büyük yöneticilerin şirketlerinin tökezlediğini söylüyor. İlkeleri kullanan yöneticilerin de yıkıcı teknolojik değişim ile karşılaştıklarında nasıl başarılı olabileceklerini örnek vaka incelemeleriyle anlatıyor. Christensen ayrıca yıkıcı teknoloji ilkelerini dört maddede özetlerken, yıkıcı teknolojilerle karşılaşan yöneticilere yine dört maddede tavsiyelerde bulunuyor.

YENİLİKÇİNİN İKİLEMİ, Clayton M. Christensen, Türkçesi: Korkmaz Haktanır, Koridor Yayıncılık, 346 s.

Etiketler