'Kişisel verilerin kaydı yasal değil'

Vatandaşların telefon ve internet verilerinin aylarca kayıtlı tutulması temel hakların ihlali mi demek? Avrupa Adalet Divanı, veri kaydına ilişkin düzenlemelerin AB yasalarını ihlal ettiği kararını verdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

LÜKSEMBURG - Avrupa Adalet Divanı, sabah erken saatlerde vatandaşların telefon ve internet verilerinin özel bir neden olmaksızın kovuşturma amacıyla kaydedilmesinin AB yasalarına uygun olup olmadığı konusundaki kararını açıkladı.

Veri kaydını savunanlar ve eleştirenler, Lüksemburg'dan gelecek kararı merakla bekliyordu.

Adalet Divanı, veri kaydına ilişkin düzenlemelerin AB yasalarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Söz konusu düzenlemelerin reformdan geçirilmesi gerektiğine karar verildi.

Gelecekte, telefon, internet ve e-mail verilerinin kaydının "kesinlikle çok gerekli" olduğu koşullarla sınırlı tutulması gerektiği belirtildi.

2006 yılına ait düzenlemeler

2006 yılından bu yana AB devletleri, yetkililere ağır suçların aydınlatılmasında yardımcı olması amacıyla telekomünikasyon firmalarının bu tarz verileri iki yıla kadar saklamasını zorunlu tutuyordu.
Uygulama AB içerisinde uzun süredir tartışmalara yol açıyor. Geçen yılın aralık ayında Adalet Divanı'ndan bir uzman, bu AB düzenlemesinin temel haklar sözleşmesiyle uyuşmadığı ve iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varmıştı.

Uzmana göre, düzenleme veri koruma temel hakkı ve kişisel hayata saygıyı ihlal ediyor. Ayrıca verilerin iki yıla kadar kaydının aşırı uzun olduğu sonucuna varılmıştı.

Kararın Almanya'da da yasal bir düzenlemenin yolunu açması bekleniyor. Şu anda herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

Hrıstiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti, koalisyon anlaşmasında veri kaydının yeniden düzenlenmesi üzerinde çalışılması konusunda anlaşmıştı. Koalisyon, AB düzleminde kayıt süresinin üç aya indirilmesini istiyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir