ABD Hazine Müsteşarı Umman, BAE ve Türkiye’yi uyaracak

ABD Hazine Bakanlığı’nın terörizmden sorumlu müsteşarı Brian Nelson’un Ankara ve İstanbul ziyaretinde Türk yetkililer, şirket ve bankaları “ABD yaptırımlarına uyun” diye uyaracağı belirtiliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Dünya basını, ABD Hazine Bakanlığı’nın “terörizm ve finansal istihabarat”­tan sorumlu müsteşarı Brian Nel­son’un dün başlattığı “Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türki­ye” turunu mercek altına aldı.

Çünkü uluslararası basına gö­re, Nelson üç ülkeyi de “ABD yaptı­rımlarına uyulması, aksi takdirde ABD piyasalarına girişlerin kapa­nacağı” yolunda uyarıda bulana­cak. Görünen o ki, üç ülkedeki top­lantılarda da Rusya yaptırımları 1 numaralı konu olacak.

2-3 Şubat'ta geliyor

Nelson, Hazine’nin Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nın sonucu olarak uygulanan yaptırımlardan ve ihra­cat kontrollerinden kaçınma çaba­larını kontrol altına alma çabaları­nı tartışacak.

Müsteşar, ziyaret edeceği ülke­lere ve bu ülkelerdeki şirketlere ABD yaptırımlarının kapsamında kalan kuruluşlar ile çalışmaya de­vam etmeleri halinde G7 pazarına olan erişimlerini kaybedecekleri uyarısında bulunacak.

Bakın ABD’li ismi gizli tutu­lan bir bakanlık yetkilisi ne diyor: “Yetki alanlarında faaliyet göste­ren birey ve kurumlar, yaptırım uy­gulanan kuruluşlarla iş yapmaları veya uygun durum tespiti yapma­maları durumunda, ABD pazarla­rına erişimlerini kaybetme riskiy­le karşı karşıyadır.”

Ünlü Ortadoğu lobi grubu Midd­least Monitor’a göre, Nelson’un 2-3 Şubat’ta yapacağı Türkiye zi­yareti büyük önem taşıyor. Çünkü, “iki NATO üyesi ülke, Türkiye ve ABD, birçok konuda ters düşüyor.”

Umman ve BAE’nin başkentleri­ne gidecek olan Nelson, Türkiye’de hem Ankara’yı hem de İstanbul’u zi­yaret edecek. Middleast Monitor’a göre, müsteşar şirket ve bankaları Rus ordusunun kullanabileceği tek­noloji transferleriyle ilgili işlemler­den kaçınmalarını isteyecek.

Listeye bir Türk girmişti

Bazı Türk şirketleri, yaptırım­lar nedeniyle kendilerinden çeki­len Batılı ortaklardan Rus varlık­ları satın aldı veya almaya çalıştı. Bu arada, diğerleri ülkedeki büyük varlıklarını sürdürdüler. Ancak Ankara, uluslararası yaptırımlar­dan kaçmama sözü verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiği­miz ay Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerini, İran Devrim Muhafız­ları için petrol satışına aracılık et­mek ve para aklamak yoluyla yap­tırımları deldiği gerekçesiyle yap­tırım listesine aldı.