11 °C

Belçika'da bayrak krizi

Lennik Belediye Başkanı Waele'in, belediyedeki kamu kurum ve alanlarında Flaman bayraklarını koydurması tartışmalara yol açtı

Belçika'da bayrak krizi

BRÜKSEL - Belçika'nın Flaman kesimindeki Lennik'in Belediye Başkanı Willy De Waele, belediyedeki kamu kurum ve alanlarının tümünde bulunan Belçika bayraklarını indirterek, yerine Flaman bayrakları koydurdu.

Federal yapılı Belçika devletinin geleceğine inanmadığını söyleyerek, Flandr kesiminin konfederasyon sistemiyle bağımsızlığına kavuşmasını isteyen liberal parti üyesi belediye başkanı, Belçika bayraklarını indirtirken, yasal boşluktan yararlandı. Hukukçular, Belçika'da "ulusal" bayrağın kamu yerlerinde ne şekilde kullanılacağına ilişkin yasa veya kararname bulunmadığını, bunun "protokol kuralları" çerçevesinde ele alındığını belirtiyorlar. Yasalar, Belçika bayrağının yılda iki gün, "ulusal bayram" nedeniyle kamu yerlerinde kullanılmasını gerektiriyor. Brüksel'de, çift lisanlı bölgedeki Lennik Belediye Başkanı Willy De Waele, "bireysel bir tepki kararı aldığını, Belçika'nın konfederasyon sistemine geçişine kadar bunu uygulatacağını, ülkede bir 'kaos' yaşandığını, farklı bir yapılanma istediklerini" söyledi. De Waele'in bayrak indirme kararının yasal yollardan engellenemediği, bu tavrın başka belediyeler tarafından da izlenebileceği ifade ediliyor.

Avrupa'nın güçlü devletleri tarafından, 1830 yılında, tampon bölge olarak kurulan, İngiltere'de yaşayan bir Alman prensin kraliyetine verilen ve Kongo sömürgesiyle zenginleşerek ihtiyaçlarının büyük kısmını gideren Belçika, Hollandaca konuşan Flamanlar ve Fransızca konuşan Valonlardan oluşuyor. Ülkede Almanca konuşan küçük bir halk grubu da bulunuyor. Yüzde 90'ı Fransızca konuşan Brüksel'in çift lisanlı bölge olduğu varsayılıyor. Belçikalılar, 1980'li yılların başında, model olmak iddiasıyla yöneldikleri federal sistemle yerel parlamento ve yönetimlerin yetkilerini genişlettiler. Valonya, Flandr ve Brüksel bölgelerinde farklı hükümetler kurulurken, ayrılıkçılık (seperatisme) ülke anayasasının temel ilkeleri arasında yer aldı. Bu durum, Valonlar, Flamanlar ve Brükselliler arasındaki kopukluğu artırırken, menfaat çatışmalarını da hızlandırdı. Siyasi partileri de Flaman ve Valon olarak bölünen ülkede, ayrı ayrı kurulmuş olan liberal, muhafazakar veya sosyalist Flaman partiler ile Valon partilerin, ideolojik eğilimleri aynı gözüktüğü halde, tamamen farklı görüşler içinde çatışmaları da hız kazandı. Politikacılar, kurumlar ve vatandaşlar arasında diyalog giderek koptu, toplumlar arası menfaat kavgaları arttı. Ulusal marş ve bayrak gibi kavramların geniş ölçüde anlam yitirdiği ülkede Belçikalı kelimesi, giderek yerini Flaman, Valon ve Brükselli'ye bıraktı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap