ECB, 'parasal gelişmeler raporu'nu yayınladı

Avrupa Merkez Bankası, şubat ayı parasal gelişmeler raporunu yayınladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıkladığı "Şubat ayı parasal gelişmeler" raporuna göre, Euro Bölgesi'ndeki yerleşiklere verilen toplam kredinin ocakta yüzde 2,6 olan yıllık artış hızı şubatta yüzde 3,2’ye çıktı. 

Genel devlet kredilerindeki yıllık artış ise bu dönemde yüzde 8,7’den yüzde 10,1’e, özel sektör kredilerinde yıllık artış da yüzde 0,9’dan yüzde 1,2'ye yükseldi.

Tek para birliğinde, şubatta hane halkı kredilerinin yıllık büyüme hızı da artış gösterdi. Ocak ayında yüzde 1,4 olan hane halkı kredilerinin yıllık büyüme hızı şubatta yüzde 1,6’ya çıktı. Euro Bölgesi'nde bu dönemde finansal olmayan kuruluşlara verilen kredinin yıllık artış hızı ise yüzde 0,6'dan yüzde 0,9 seviyesine yükseldi. 

En geniş tanımlı para arzı olan M3'ün yıllık artış hızı ise şubat ayında ocak ayına kıyasla değişmeyerek yüzde 5 düzeyinde gerçekleşti.