19 °C

Karapara mevzuatı, OECD'ye uyacak

Türkiye, OECD'ye taahhütleri çerçevesinde karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük kanun değişikliğine gidiyor.

Karapara mevzuatı, OECD'ye uyacak

 

ANKARA - Alınan bilgiye göre, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, terörün finansmanıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de, OECD'nin karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele birimi FATF'in direktiflerine uygun hale getiriyor. Kurulun bu amaçla hazırladığı Kanun Taslağı, ilgili kuruluşların görüşüne sunuldu.

Gelen görüşlerin ardından tekrar gözden geçirilerek, son şekli verilecek olan Taslakta, terörün finansmanı yeniden tanımlanıyor. Bu tanımlama, sadece Türkiye'ye yönelik değil, diğer ülkelere yönelik terör eylemlerini de terör kapsamına alıyor ve terörün finansmanında lokal tanımlama yerine, uluslararası tanımlama geçerli kılınıyor.

Taslakta terörün finansmanıyla mücadele için "malların dondurulması" mekanizması da oluşturuluyor. Yeni mekanizmada da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının belirleyici olması öngörülüyor.

Maliye Bakanlığından bir üst düzey yetkili, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeni düzenlemede terörün finansmanı yeniden tanımlanıyor ve tüm ülke vatandaşlarına ve devletlere yönelik terör suçları kapsama alınıyor.

Taslak uyarınca teröre finans desteği sağlayanların mal varlıkları da dondurulacak. Mevzuatımızda malların dondurulması konusunda böyle bir mekanizma yok. BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasıyla ilgili bir mekanizma bulunmuyor. Taslakta, yeni uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, teröre finans desteğine ilişkin kuvvetli şüpheler olması durumunda mal varlıkları dondurulacak. BM Güvenlik Konseyi kararı alındıktan sonra bu karar bizim hukukumuzda nasıl uygulanacak? Taslak, buna ilişkin yasal düzenlemeyi içeriyor.

Türkiye, BM Güvenlik Konseyinin üyesi. Dolayısıyla alınan kararlara uymak zorunda. Türkiye, bu kararlara uyacağına ilişkin de taahhütte bulunmuş. Bizim de bunlara uymamamız sözkonusu değil."

Yabancı ülkeler de talep edebilecek

Türkiye ve diğer ülkelerin terörün finansmanıyla ilgili taleplerinin ne şekilde değerlendirileceği de taslakta bir alt başlık şeklinde bulunuyor.

Taslak, yabancı bir ülkenin terör finansmanıyla ilgili talebinin olması durumunda, bunun hangi mekanizma ile ve ne şekilde Türkiye'ye iletileceğini, bu talebin nasıl bir süreçte sonuçlandırılacağını da düzenliyor.

Türkiye'de terörün finansmanıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında, bunun bir başka ülkeyle paylaşılması, oradan bilgi istenmesi ve mal varlıklarının dondurulması konusu da yeni düzenlemenin unsurları arasında yer alıyor.

Türkiye, terörün finansmanına ilişkin düzenleme ile OECD Mali Eylem Görev Gücü (FATF) nezdindeki eksikliklerini gidermiş olacak. Bu yıl Abu Dabi'de yapılan FATF Genel Kuruluna sunulan 2. İlerleme Raporu sonrasında Türkiye'nin terörün finansmanıyla ilgili eksikliklerini gidermesi kaydıyla, "Düzenli takip sürecinde kalması" kararı alınmıştı.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.