9 °C

Mülteci akını Alman ekonomisine vites yükseltecek

Mülteci akınının sanılanın aksine Alman ekonomisine yükten çok katkı sunacağı tespit edildi.

Mülteci akını Alman ekonomisine vites yükseltecek

OECD ve Alman Bankalar Birliği'nin (BdB) ayrı ayrı projeksiyonlarına göre  mülteci akını Almanya'da tüketimin canlanmasını, başta entegrasyon olmak üzere bir çok alanda istihdama katkı yaparak Alman ekonomisinin daha hızlı büyümesini sağlayacak. 

Uzun vadede ise kalifiye işgücü eksikliğine merhem olması bekleniyor. 

Mülteci akınının Almanya'da beklenin aksine önemli ekonomik kazanımlar sağlayacağı belirlendi, bazı pozitif sonuçları çoktan yaşanmaya başlandı. Tüketimi arttırarak ekonomiye canlılık getiren mülteci akını, yeni istihdam alanlarıyla da Alman ekonomisine vites yükseltiyor. Mülteci sayısı 1 milyonu aşan Almanya'da bugüne kadar sürekli maliyetler akla geliyordu. Nitekim ülke, mülteci giderleri için milyarlarca Euro'yu bulan kaynaklar ayırıyor. Ancak tüm bunlar ekonominin daha da canlanmasına ve büyüme rakamlarının yükselmesine katkı yapıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) mülteci akınının Almanya'da tüketimi arttırarak büyümeyi hızlandıracağı tespitini yaptı. OECD'nin tahminlerine göre bu sayede Almanya'nın önümüzdeki yıl Gayri Safi Milli Hasılası'ndaki (GSMH) büyüme 1,9'a, 2017'de ise 1,8'e ulaşacak. İçinde bulunduğumuz 2015 yılı içindeki büyüme ise 1,5 olarak hesaplanıyor.

ALMAN EKONOMİSİNDE BÜYÜME ARTACAK

OECD uzmanı Christian Kastrop Almanya için, “Sağlam işgücü piyasası, düşük faizler ve petrol fiyatlarının özel tüketimi teşvik etmesinin de etkisiyle 2016 yılında ekonomik büyüme artacak” dedi. 

Ancak mülteci harcamalarının da büyümeye katkı yapacağına dikkat çeken Kastrop, mültecilerin entegrasyonu için yapılan devlet harcamalarının da konjonktürel katkılar yapacağını kaydetti. Christian Kastrop, “Mülteciler önemli gider ve harcamalara neden olacak.” diyerek bunun tüketimle ekonomiye katkısına dikkat çekti. Uzmanlar, gelecek yıl mülteci krizini aşma, ihtiyaçlarını gidermek için sadece Federal Hükümet'in 8 milyar Euro harcamayı planladığına dikkat çekiyor. Bunun da Alman ekonomisine ek katkı yapacağına işaret eden Kastrop, “Bu harcamalar da Alman ekonomisi için ek talep potansiyeli oluşturuyor.” dedi.

MÜLTECİLER TÜKETİMİ VE İSTİHDAMI CANLANDIRIYOR

Alman Bankalar Birliği (BdB) de mülteci akınının Alman ekonomisini canlandıracağını bildiriyor. BdB, mülteci akınıyla oluşan ekonomik canlılığın Alman ekonomisinin büyümesine en az yüzde 0,2 oranında katkı yapacağını kaydetti. Bunun bir nedeninin, mülteci akınıyla özel tüketimin artması olduğunu kaydeden BdB, diğer nedenleri de yönetimde ve mültecilerin entegrasyonu için yeni istihdamlar ve ayni yardımlar olarak sıraladı. BdB bu nedenle Almanya'nın GSMH büyümesinin bu yıl ve gelecek yıl artmasını bekliyor. BdB'nin projeksiyonuna göre Almanya bu sayede 2015'te 1,7, 2016'da ise 1,8 oranında büyümeye ulaşacak. Ancak BdB'ye göre, göçün Almanya'nın orta ve uzun vadede kalkınmasına etki gücü konusunda ise mültecilerin uyum sağlama hızlı belirleyici olacak.

GÖÇ ALMANYA'NIN KALİFİYE ÇALIŞAN AÇIĞINA ÇARE OLACAK

Öte yandan Federal İş Ajansı (BA) ise göçün Almanya'daki kalifiye eleman eksikliğini azaltmasını bekliyor. Ancak BA bu etkinin kısa süre içinde yaşanamayacağı uyarısını yapıyor. BA Yönetim Kurulu Üyesi Raimund Becker, “Bugün bize gelen insanlar yarının değil, öbür günün iş gücü.” dedi. Nitekim gelen mültecilerin yüzde 80'inin Almanya'da bilinen türden resmi kalifikasyonlara sahip olmadıkları bildiriliyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.