OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı geriledi

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı 2012'de yüzde 44.6 seviyesindeyken, geçtiğimiz yıl bu pay yüzde 43.4'e düştü

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2012 yılında yüzde 44,6 seviyesinde bulunan küresel petrol üretimindeki payının, geçen yıl yüzde 43,4'e gerilediğini bildirdi. 

OPEC'in resmi internet sitesinde yayımlanan "Yıllık İstatistiksel Raporu"nda, petrol piyasasına yönelik sondaj, üretim, nakliye, ihracat ve ithalat gibi verilere karşılaştırmalı olarak yer verilerek, küresel petrol endüstrisi farklı açılardan ele alındı. 

Rapor Cezayir, Angola, Ekvador, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Nijerya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela olmak üzere OPEC üeyesi 12 ülkenin her birinin doğalgaz ve petrol faaliyetleri verilerini de içeriyor. Buna ek olarak, coğrafi bölge ve dünyadaki büyük ekonomik bölgelere göre sınıflandırmalar yapılan Raporda, ülkeler için değerli sanayi endüstrisi verileri bulunuyor. 

Ham petrol üretimi 2012'ye göre yüzde 0.1 oranında hafif yükseldi

Rapora göre, 2013'te dünya ham petrol üretimi önceki yıla göre yüzde 0,1 ile hafif yükseldi. Bu rakam, OPEC üyesi ülkelerde ise 2013 yılı boyunca yıllık yüzde 2,5 gerilemeye işaret etti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı 2012'de yüzde 44,6 seviyesindeyken, geçen yıl yüzde 43,4'e düştü. 

Küresel petrol talebi yüzde 1.2 yükseldi

Küresel petrol talebi, Kuzey Amerika, ABD ve gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen büyük artışla 2013 yılında yüzde 1,2 yükselirken, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika'da yukarı yönlü petrol talebi devam etti. Bununla birlikte, geçen yıl petrol talebi Çin, Tayland ve Endonezya başta olmak üzere Asya ve Pasifik ülkelerinde de artış kaydetti. OPEC üyesi ülkelerin toplam petrol talebi 2013 yılı boyunca durgun kalırken, yıllık yüzde 4,1 yükseldi. 

Ham petrol ihracatının yüzde 59.3'ü Asya ve Pasifik'e

Geçen yıl OPEC üyesi ülkelerin ham petrol ihracatının yüzde 59,3'ü Asya ve Pasifik (günlük 14,3 milyon varil), yüzde 17,2'si Avrupa (günlük 4,1 milyon varil) ve yüzde 16,3'ü Kuzey Amerika'ya ( günlük 3,9 milyon varil) gerçekleştirildi. 

Dünya ham petrol rezervleri ise 2013 sonunda önceki yıla göre yüzde 0,4 yükseldi. Bu artışta, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinin yanında, ağırlıklı olarak Norveç ve İngiltere gibi Batı Avrupa kaynaklı OPEC dışı ülkelerin rezerv artışı etkili oldu. OPEC üyesi ülkelerde kanıtlanan ham petrol rezervleri de 2013 yılında yüzde 0,4 artış göstererek 1 trilyon 206 milyar varil seviyesine ulaştı. Böylece, OPEC üyesi ülkelerin dünyadaki toplam kanıtlanmış ham petrol rezervleri içindeki payı, 2012 yılındaki yüzde 80,9 seviyesinden 2013 sonunda yüzde 81'e yükseldi. 

OPEC üyesi ülkeler, 2013 yılı boyunca doğalgaz piyasasında önemli oyuncu olmayı sürdürdü.  

OPEC üyesi ülkeler, 2013 yılı boyunca 95 trilyon 34 milyar metreküplük kanıtlanmış doğalgaz rezervleriyle, doğalgaz piyasasında önemli oyuncu olmayı sürdürdü. Bir önceki yıla göre yüzde 0,1 gibi hafif artışa işaret eden bu rakam, dünyadaki toplam doğalgaz rezervlerinin yüzde 47,4'üne denk geliyor.  

Söz konusu ülkeler, geçen yıl günlük 4,5 milyon varil petrol ihraç ederken, bunun yüzde 68,5'ine denk gelen yaklaşık 3,1 milyon varillik büyük bir bölümünü Asya ve Pasifik ülkelerine gerçekleştirdi. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ise OPEC'in petrol ihracatından sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 5,2 olmak üzere küçük bir pay aldı. 

OPEC'in üyesi bulunan 12 ülkenin petrol fiyatları referans alınarak hesaplanan "OPEC Petrol Sepeti"nde, fiyatlar 2012 yılındaki 109,45 dolar seviyesinden, geçen yıl 105,87 dolara geriledi. 

Etiketler