10 °C

Birinci derece sorumlu 'insan'!

Birinci derece sorumlu 'insan'!

 


 
İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi'nin150. Yıl Etkinlikleri kapsamında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel onClimate Change, IPCC) Başkanı Dr. RAJENDRA K. PACHAURI, “İklim Değişikliği: Enerji-Çevre”başlıklı bir seminer verdi.
 
Dr. Pachauri, konuşmasında küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmanın insan faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu belirtti. Toplumların küresel iklim değişikliğine adapte olması için  yenilenebilir enerji politikalarının günümüzdeartık bir  zorunluluk haline geldiğinedikkat çeken Dr. Pachauri, önümüzdeki yıllarda Güney Avrupa'nın kuraklık,Afrika'nın açlık ve Kuzey Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin sel felaketleriylekarşı karşıya kalacağını, bir başka deyişle dünyanın hemen her bölgesinin iklimdeğişikliğinden etkileneceğini ifade etti.
 
Rektör Barbarosoğlu: Yeşil kampüs ve sürdürülebilirlik vazgeçilmezdeğerlerimiz
 
Enerji Ekonomisi Derneği'ninkatkılarıyla 20 Mayıs 2013 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ndegerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi ÜniversitesiRektörü Prof. Gülay Barbarosoğlu ise,  Boğaziçi Üniversitesi'nin 150 yıllıkgeçmişinde 'yeşil kampus' ve sürdürülebilirlik ilkesini uygulamaya geçiren biryaklaşım izlediğini belirtti ve  güneş,dalga ve rüzgar enerjilerinden daha fazla yararlanmak, daha az karbon ayak iziüretmek hedefleri doğrultusunda ilk uygulamalara sahip olan bir eğitim kurumuolduklarını belirtti. Barbarosoğlu, konuşmasındaayrıca Kyoto Protokolü'ne Türkiye'nin taraf olması için ilk adımların BoğaziçiÜniversitesi'ne atıldığını , bu yönde yapılan bilimsel toplantılaraüniversitenin ev sahipliği yaptığını anımsattı.
 
Dr. Rajendra K. Pachauri ise seminerindeiklim değişikliği nedeniyle günümüzde çok ciddi sorunlarla karşı karşıyaolduğumuzu; bu sorunlara çözüm bulamazsak sorumsuz bir toplumadönüşeceğimize dikkat çekti. İklim değişikliğinin günümüzde ekonomi ve çevrepolitikalarından bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Dr. Pachauri, son 50-60yıldır global ısınmada yukarıya doğru bir eğilim olduğunu söyledi.
 
Küresel ısınma nedeniyle buzullarınerimeye devam ettiğini ve deniz suyu seviyesinin yeryüzü genelinde 1metrenin üzerine çıktığını belirten Pachauri, insan faaliyetlerinin iklimdeğişikliği ve sıcaklık değişiminde kilit rol oynadığına dikkat çekti. İnsanfaaliyetlerinin yağmur, sel felaketleri, su taşkınları gibi ekstrem koşullarıda oluşturduğunu söyleyen Pachauri, bu gelişmelere bağlı olarak önümüzdekiyıllarda dünyayı olumsuz bir tablonun beklediğini belirtti.
 
Karbondioksit emisyonunun 1970-2004arasında yüzde 80 seviyelerinde arttığını söyleyen Dr. Pachauri, insanfaaliyetlerinin sera gazı emisyonunun artmasındaki en önemli etken olduğunusöyledi.
 
Tarımsal verimlilik düşecek, kuraklık ve sel felaketleri artacak
 
İklim değişikliğine bağlı olarak dünyayıbekleyen önemli değişikliklere değinen Dr. Pachauri,  iklim değişikliğinin tarımsal verimliliğe etkiedeceğini Afrika'da ve Güney Avrupa'da kuraklık yaşanacağını ve tarımsalverimliliğin yüzde 20-30'lara varandüşüşler yaşanacağını kaydetti. Deniz seviyesindeki yükselmelere bağlıolarak dünyada, Kuzey Denizi gibi özellikle kıyı bölgelerinde yaşayanmilyonlarca insanın sel felaketleriyle karşı karşıya kalacağını savunan Dr.Pachauri, sıcaklık değişikliklerinin turizm başta olmak üzere çeşitlisektörleri olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti. 
 
'Yanlış yöndeyseniz hızın anlamı yoktur'
 
Küresel iklim değişikliğine karşıçözümün yenilenebilir enerjilere daha fazla yatırım yapmak olduğunun altınıçizen Dr. Pachauri, 'Bizi kurtaracak olan yenilenebilir enerjidir' diyekonuştu.  Bugünkü faaliyetlerimizingelecek on yılları etkilediğini, bu nedenle gelecekle ilgili duyarsızdavranmanın imkansız olduğunu hatırlatan Dr. Pachauri, seminerin sonunda MahatmaGandi'nin 'Eğer yanlış yönde ilerliyorsanız hızın bir anlamı yoktur' sözüneatıfta bulunarak,hükümetlerin ve yerel idarelerin yenilenebilir enerji için biran önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap