MEB, Türkiye'nin mesleki eğitim haritasını çıkarttı

Haritalandırma çalışması, Endüstri 4.0 ile uyumlu mesleki eğitim alan öğrencilere ilişkin tüm bilgilerle illerin teknoloji ve üretim kapasitesi bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı özelliği taşıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması" hedefi için önemli bir adım atarak mesleki eğitim haritalandırma çalışmasını tamamladı.

Bakanlığın "meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr" adresinden kullanıma açtığı haritalandırma çalışması, Endüstri 4.0 ile uyumlu mesleki eğitim alan öğrencilere ilişkin tüm bilgilerle illerin teknoloji ve üretim kapasitesi bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı özelliği taşıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlığın, Türkiye'nin tüm bölgelerinde mesleki ve teknik liselerde verilen mesleki alan eğitimlerine ilişkin verileri il bazında gösteren ve yine iller bazında teknoloji ve üretim kapasitesini de dikkate alan mesleki eğitim haritalandırma çalışmasını tamamladığını bildirdi.

Böylece mesleki eğitimin endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan mesleki eğitim haritasında, güncel verilerin sağlanması amacıyla ülke çapında bölgeler arası teknoloji ve üretim kapasitesinin dikkate alındığını belirten Özer, "Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması hedefine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, iller bazında sanayinin üretim kapasitesi, çalışan profili ve sektörün bölgesel olarak dağılımı verilerinin değerlendirildiği bir veri tabanı oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenci sayıları iller bazında haritalandırıldı

Bu haritalandırma çalışması yoluyla veri tabanına işlenen sektöre ait çalışan profil bilgileriyle mesleki eğitim verilen ve Endüstri 4.0 ile uyumlu alanlarda eğitim alan öğrenci sayılarının iller bazında değerlendirilmesinin mümkün olduğuna işaret eden Özer, "Bunun yanı sıra ülkemizde bulunan Ar-Ge merkezlerinin sayısı ve sektörlere göre dağılımları da iller bazında veri setine dahil edildi. Mesleki eğitimin dönüşüm planlamasında artık bu verileri kullanacağız." diye konuştu.

Özer, yapılan bu çalışma ile birinci 100 Günlük İcra Programı'nda yer alan "Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması" hedefine yönelik, sektörün ve eğitim kurumlarının Endüstri 4.0'e uyumunu sağlayacak dönüşümünün planlanması noktasında önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Bakanlığın mesleki eğitim haritasına, "meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Sitede şu açıklama ve tablolar yer alıyor;

"Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında güncel verilerin sağlanması amacıyla ülke çapında bölgelerarası teknoloji ve üretim kapasitesini de dikkate alan mesleki eğitim haritası hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığımızca yayınlanan 100 Günlük İcra Programında yer alan “Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması” hedefine yönelik olarak yapılan çalışma kapsamında;

• Türkiye genelinde okul türlerine ve mesleki alanlara göre öğrenci profili,
• İller bazında sanayinin üretim kapasitesi,
• Mesleki alanlara göre çalışan profili,
• Sektörün bölgesel olarak dağılımı verileri TOBB Kapasite Raporları çerçevesinde değerlendirilerek veri tabanı oluşturulmuştur.

Yapılan bu çalışma ile Türkiye genelinde mesleki alanlarda eğitim gören öğrencilerin ve çalışmakta olan bireylerin profili belirlenerek meslek alanlarındaki potansiyel hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Sektörün ihtiyaç duyduğu profile yönelik ihtiyaç analizi yapılabilmesi, sektörün arz- talep dengesinin karşılanabilmesi, Endüstri 4.0’ın verimliliği, kaliteyi, esnekliği ve hızı arttıran yapısı ile sektörlerin dağılımında, üretim süreçlerinde ve istihdam şekillerinde değişimlere uyum sağlanabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu haritalandırma çalışması yoluyla veri tabanına işlenen sektöre ait çalışan profil bilgileri ile Mesleki ve Teknik okullarca eğitimi verilen ve Endüstri 4.0’a uyumlu 25 alanda eğitim alan öğrenci sayılarının iller bazında değerlendirilmesine katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde bulunan Ar-Ge merkezlerinin sayısı ve sektörlere göre dağılımları da iller bazında veri setine dahil edilmiştir."

Öğrenciler

İşletmeler ve Çalışanlar

Ar-Ge Merkezleri

Bu konularda ilginizi çekebilir