“Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmesin”

İş dünyası örgütleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) kamuoyunun görüşüne açılan müfredat değişikliğinde acele edilmemesini istedi. "Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli" çağrısı yapan iş dünyası, toplumsal uzlaşmanın önemine dikkat çekti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), geçtiğimiz cuma günü yeni müfredat taslağı kamuoyu ile paylaşıldı. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla açıklanan müfredat taslağı için ilgili taraflardan 1 hafta içinde görüş alınacak. İş dünyası örgütleri ise yeni müfredatın aceleye getirilmemesini istedi.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) yapılan açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı eğitim müfredatının, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığının kapsamlı şekilde tartışılması gerektiği belirtildi “Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemelidir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada şöyle devam edildi: “Müfredat çalışmasında yer almış kişi ve kurumlar, yapılan ihtiyaç analizleri, çalıştay sonuçları gibi bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanması faydalı olacaktır.

Farklı görüşlerden eğitim paydaşlarının müfredatın hazırlık sürecine dahil olması için bilimsel ve mutlaka daha fazla zamana yayılan bir geri bildirim süreci işletilmesi gereklidir. Bu süre zarfında müfredat değişikliğinin askıda kalmaya devam etmesi, eğitim paydaşlarının eleştiri ve önerileri ışığında yeniden ele alınması katılımcılığı ve uzlaşıyı artıracaktır.

Alınan geri bildirimlerin neler olduğu ve müfredat revizyonunda nasıl dikkate alındığının açıklanması sürecin şeffaflığına katkı sağlayacaktır. Bilimi esas alan, farklılıklara duyarlı, çocukların ve gençlerin potansiyellerini özgürce gerçekleştirmesini ve dünya çapında üst düzey bilgi, beceri, yetkinliklere sahip olmasını sağlayan bir müfredat ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefine hizmet edecektir.

“1 haftada analiz edilemez”

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredata ilişkin açıklamada bulundu. Taslağın derslerin kapsamı, eğitimde fırsat eşitliği gibi önemli konularda daha şeffaf ve kamuoyunu aydınlatıcı bir şekilde düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, 10 yıllık çalışmanın ürünü olan bu müfredatın bir haftada incelenip analiz edilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Açıklamada müfredattaki değişimin toplumsal yarara dönüşebilmesinin, bu değişimin toplumsal uzlaşma temelinde, katılımcı bir zeminde gerçekleşmesiyle mümkün olacağına dikkat çekildi. Açıklama da, “Çağın gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere sahip nesiller yetiştirmek için Cumhuriyet değerlerinden ve bilimsellik ilkelerinden ödün verilmeyen, evrensel bir yaklaşım barındıran müfredata ve sisteme ihtiyaç vardır. Bu sebeple tüm tarafların katılımıyla daha kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini önemle tavsiye ve talep ediyoruz” denildi.

Eğitim-İş geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığınca, kamuoyunun görüşüne sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı. Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, müfredatın eğitimin anayasası olduğu belirtildi.Geçmişin değerlendirmesi, ihtiyaç analizi, bilimsel tespitleri ve pilot uygulaması yapılmadan müfredat değişikliği yapılamayacağı savunulan açıklamada şunlar kaydedildi: "Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve bilimsel eğitimden yana olan, çocuklarına ve geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz. 8 Mayıs'ta cumhuriyetin eğitim programının nasıl olması gerektiğine dair çerçeve planımızı ve taslağa ilişkin tespitlerimizi Bakan Yusuf Tekin'e iletmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyoruz."