11 °C

Öğrenciler esnek üniversite istiyor

21 ülkede yirmi binin üzerinde üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları, öğrencilerin online üniversitelere hazır olduğunu gösteriyor

Öğrenciler esnek üniversite istiyor

İSTANBUL - Dünyanın en geniş yükseköğrenim ağı Laureate Üniversite Ağı, 21 ülkedeki 37 üye okulda öğrenim gören toplam 20 bin 800 öğrenci arasında bir anket yaptı ve geleceğin üniversitelerini nasıl hayal ettiklerini sordu. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı ankete göre, öğrenciler gelecekte internet üzerinden, istedikleri yer ve saatte derslere girebilmeyi, kitaplara ve diğer kaynaklara yine internet üzerinden ulaşabilmeyi hayal ediyor. 

Araştırma gelecekte üniversitelerin erişilebilirlik, esneklik, yenilikçilik ve iş odaklılık konularına odaklanacağını gösteriyor.

Online içerik ile kolay erişilebilir eğitim 
Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 43’ü geleceğin üniversitelerinin birçok ders için ücretsiz ve online içerik sağlayacağına inanıyor. 

Katılımcıların yüzde 59’u, öğrencilerin gelecekte ders almak ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmak için sosyal medya platformlarını kullanacaklarını öngörüyor. Tüm katılımcıların yüzde 59’u, derslerin çoğunluğunda sosyal medya platformlarının kullanılacağını öngörüyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 68’i gelecekte üniversitelerin, öğrencilerin ders materyallerine, kitaplarına ve diğer
referans kaynaklarına ulaşabilecekleri ücretsiz online kütüphaneleri olacağına inanıyor. 

Esnek eğitim 
Katılımcıların yüzde 52’si gelecekte derslerin çoğunluğunun günün her saatinde yapılabileceğini, yüzde 44’ü ders programlarının geleneksel ders takvimleri yerine çalışan öğrencilere ve belirlenmiş saatler dışında öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilere uygun olacak şekilde düzenleneceğini öngörüyor. 

Anket sonuçlarında Türkiye’deki öğrencilerin yalnızca yüzde 29’u önümüzdeki 15 yılda esnek ders programlarının uygulanıyor olacağına inanıyor. 

Yenilikçilik 
Katılımcıların yüzde 54’ü ve Türkiyeli katılımcıların yüzde 60’ı, gelecekte üniversitelerin müfredatının ağırlıklı olarak grup projelerine ve öğrenciler arasındaki işbirliğine dayalı olacağına inanıyor. Ayrıca, yüzde 43’ü, geleceğin üniversitelerinde kişileştirilmiş özel online ders sistemlerinin kullanılacağına ve böylece geleneksel sınıf içi eğitim anlayışının önemini kaybedeceğini düşünüyor. 

İş Odaklı 
Katılımcılar geleceğin üniversitesinin sektörün ve toplumların ihtiyaç duyduğu iş alanlarında uzmanlaşmaya hazır mezunlar yetiştirmeye odaklanacağını düşünüyorlar. 

Ankete cevap verenlerin yüzde 61’i geleceğin üniversitelerinde birçok dersin sektördeki profesyoneller tarafından verileceğini düşünürken; tüm katılımcıların yüzde 64’ü ve Türk öğrencilerin yüzde 47’si ise derslerin farklı dillerde yapılacağına inanıyor. 

Ayrıca, katılımcıların yüzde 70’inden fazlası geleceğin üniversitelerinde sadece derslerin içeriğini oluşturan konuların değil kariyer odaklı becerilerin de eğitimin bir parçası olacağını öngörüyor.

Geleceğin portresi
Özellikle Latin Amerika ve Asya ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerden gelen yanıtlar geleceğin bir portresini çiziyor. Araştırmanın anket çalışmasını yapan Zogby Analytics’in CEO’su Jonathan Zogby şunları söylüyor: “Eğitimin geleceği söz konusu olduğunda dünyanın oldukça farklı bölgelerindeki öğrencilerin görüşleri arasındaki benzerlikleri görmek çarpıcıydı. Öğrenciler, ‘geleceğin üniversiteleri’nin yalnızca genel dersleri sunmak yerine öğrencileri istihdam pazarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlaması gerektiğine inanıyor. Öğrencilerin üniversite eğitiminin geleceği için olumlu görüşlere sahip olduğunu görmek de sevindirici.”

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.