6 °C

Özel hastaneler eğitim-araştırma hastanesi gibi eğitim verebilecek

Vakıf üniversiteleri tıp, diş hekimliği ve uzman eczacılıkta eğitim iş birliği yapabilecek.

Özel hastaneler eğitim-araştırma hastanesi gibi eğitim verebilecek

Mehmet KAYA

Ankara - Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi bulunan, ancak yeterli uygulamaya dönük hastane kapasitesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin özel hastaneler ile eğitim işbirliği yapmasının usul ve esasları belirlendi. Buna göre, üniversite ve özel hastane bir protokol imzalayarak bu yönde işbirliğine gidebilecek. İşbirliği dahilinde üniversite öğretim üyeleri hastanede faaliyet gösterebilecek. Özel hastane, öğretim görevlilerine ücret verecek.

Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi bulunan vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerin eğitim işbirliği usul ve esasları Sağlık Bakanlığı tarafından, Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) görüşü alınarak belirlendi. Bu kapsamda, vakıf üniversiteleri, özel hastaneler ile tıp, diş hekimliği, uzman eczacılık ile araştırma dallarında işbirliği yapabilecek. Düzenlemeyle, fakültesi olmasına karşılık uygulama kapasitesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin bu eksikliğinin giderilmesi amaçlanıyor. Eğitim faaliyeti fakülte tarafından dekan sorumluluğunda yürütülecek. Kuruluşlar arası sözleşme 5 yıllık olacak.

Taraflardan birinin sürenin bitiminden 1 yıl önce yazılı bildirim yapmadığı sürece protokol aynı hükümlerle uzamış sayılacak. Protokol YÖK onayıyla yürürlük kazanacak. Protokol onayından sonra en geç altı ay içinde fiilen işbirliği başlayacak. İşbirliği başlayınca, özel hastane 'sağlık uygulama ve araştırma merkezi' kabul edilecek. Özel hastane bu niteliğini sadece öğretim üyelerinin faaliyetleri ve eğitim- araştırma faaliyeti kapsamında kazanacak. Bunun dışında yine kendi mevzuatına tabi olacak.

En az 200 yataklı hastane olması şartı aranacak

Usul ve esaslara göre, işbirliğine girebilecek özel hastanenin, yılda en az 60 öğrenci alan bir tıp fakültesine ve çekirdek eğitim müfredatına uygun bir eğitime imkân verecek şekilde sağlık hizmeti vermesi şartı getirildi. Hastanede, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum dallarında en az 80, diğer uzmanlık dallarında 90, yoğun bakımlarda 30 olmak üzere en az 200 yataklı bir tesis olması şartı aranacak. Bu kapasite tek bir hastane ile sağlanamıyorsa, bir hastane daha işbirliğine dahil edilebilecek.

Üniversite öğretim üyesi de hastanede çalışabilecek

Usul ve esaslara göre öğretim üyesinde de kolaylık sağlandı. Buna göre, eğitim faaliyeti için öncelikli olarak hastanedeki akademik unvanlı personel kullanılacak. İşbirliği dahilinde üniversite öğretim üyeleri de hastanede faaliyet gösterebilecek. Usul ve esaslara, "İşbirliği çerçevesinde görevlendirilmiş öğretim elemanları, uzmanlık dallarının gerektirdiği sağlık hizmetlerini sunar, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ve öğretim yaparlar" hükmü konuldu.

Özel hastane, öğretim görevlilerine ücret verecek. Ücret üniversitenin bütçesine aktarılacak, hastane doğrudan ödemeyecek. Üniversite ve özel hastanenin aynı ilde olması şart olacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.