12 °C

Spor eğitimi okul öncesine iniyor

Hükümetin 2015 Yılı Programı'na göre, nitelikli sporcuların yetiştirilmesi için okul öncesinden itibaren spor eğitimine önem verilecek

Spor eğitimi okul öncesine iniyor

ANKARA - Türkiye'de nitelikli sporcuların yetiştirilmesi için okul öncesinden itibaren spor eğitimine ağırlık verilecek. 

Hükümetin 2015 Yılı Programı'na göre, okul öncesi başlayacak spor eğitimi, ilk ve ortaöğretim kademelerinde iyileştirilerek yaygınlaştırılacak. 

Spor branşlarında yetenekli bulunanlar erken yaşta tespit edilerek, gerekli yönlendirmeler yapılacak. Elit sporcuları yetiştirecek antrenörlerin eğitimi de yeniden düzenlenecek. 

Çocukların, farklı branşlarla uğraşmasını sağlamak için okullara antrenör desteği verilecek. Sporcu eğitim merkezleri altyapı ve eğitimci açısından desteklenecek, yeterli sayı ve kalitede olimpiyat hazırlık merkezi oluşturulacak.  

Spor alanında eğitim veren yüksekokullardan uygun nitelikleri taşıyanlar fakülteye dönüştürülecek, uzaktan eğitim uygulamaları yaygınlaştırılacak.  

Halk spora teşvik edilecek 

Halkın spora ilgisini artıracak proje ve kampanyalar da hayata geçirilecek.   

Spor tesislerine erişim imkanları iyileştirilerek, vatandaşların aktif spor yapmasını teşvik edecek kampanyalar düzenlenecek.  

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere ait spor tesislerinin kullanımları, halkın rahatça erişebileceği ve faydalanacağı şekilde internet ortamında paylaşılacak. 

Uluslararası çalışmalara uygun şekilde, halkın spor yapma ve hareketlilik alışkanlığını ölçen saha çalışması geliştirilecek ve düzenli aralıklarla uygulanacak.  

Medyada, spor yapmayı teşvik edici ve farklı spor branşlarını tanıtıcı programlara yer verilmesi sağlanacak. 

 Engelli sporcular unutulmadı 

2015 Yılı Programı'nda engelli sporculara da yer verildi. Engelli vatandaşların sportif faaliyetlere katılımlarını teşvik edecek projeler geliştirilecek.  

Engelli sporcuların tesislere erişimlerinin sağlanması için illerde engelli otobüsleri temin edilecek. Spor tesisleri gözden geçirilerek engelli vatandaşların kullanımına elverişli hale getirilecek. 

 Şiddet ve doping de programda 

Hükümetin, programa dahil ettiği diğer spor başlıkları da doping ve şiddet oldu.  

Spor gündemini sık meşgul eden şiddet ve dopingi engellemek amacıyla cezai müeyyideler ağırlaştırılacak, verilen cezaların uygulanması takip edilecek. 

İlk ve orta dereceli okullara adil oyun davranışlarını özendirici etkinlikler konulacak. Antrenör ve hakem kurslarında spor etiği konusuna daha fazla yer verilecek. 

Her federasyonun kendi etik kodlarını oluşturması ve bunlara uyulmadığı takdirde gerekli cezai müeyyideleri taviz vermeden uygulaması sağlanacak. Medyanın da desteğiyle spordaki etik uygulamaların kamuoyunda bilinirliği artırılacak. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.