10 °C

YÖK, dünyaya açılmak istiyor

YÖK, gelecek 5 yıl yılda Türkiye’nin yükseköğretim alanında çekim merkezi haline gelmesini ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

YÖK, dünyaya açılmak istiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gelecek beş yılda dünyaya açılmayı hedefliyor. YÖK’ün 2018-2022 yıllarını kapsayan ‘Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’nde üç ana tema öne çıkıyor: Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasite.

Bu üç tema bağlamında YÖK gelecek beş yıllık süreçte temel politika olarak benimsenen hususları iki stratejik amaç altında topluyor: Türkiye’nin yükseköğretim alanında çekim merkezi haline gelmesini sağlamak ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasiteyi artırmak. Yeni YÖK tarafından bu stratejik amaçları gerçekleştirebilmek, üniversitelerin tanınırlığı ve kalitesini arttırabilmek için 2021-2022 akademik yılı sonuna kadarki beş yıllık sürede uluslararası sıralamalarda ilk 500’de Türk üniversitesi sayısının artırılması, yabancı hükümetler ve çok uluslu kurumlar ile imzalanan işbirliği antlaşma sayısının artırılması hedefleniyor.

OECD’ye göre 2012 yılında dünya genelinde 4.5 milyon öğrenci kendi ülkesi dışında başka bir ülkede üniversite eğitimi alıyor, 2022 yılında bu rakamın sekiz milyona çıkması bekleniyor. Bu bağlamda Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi, Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayıları hakkında önemli rakamlara yer veriyor. Buna göre son birkaç yılda Türk yükseköğretim sistemine dâhil olan uluslararası öğrenci sayısında artış yaşanıyor. Buna göre 2000/01 öğretim yılında Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı 16 bin 656 iken, bu sayı 2014/15 öğretim yılında 72 bin 178’e, 2015/16’da 87 bin 903’e ulaştı, 2016/17 öğretim yılında ise yaklaşık yüzde 23 artarak 108 bin 76 oldu. Türkiye’nin dünya genelinde uluslararası öğrenci potansiyelinden aldığı pay yüzde 0.7, bu oranın 2021/22 öğretim yılı sonuna kadar önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. UNESCO’nun tanımına göre “uluslararası öğrenci, eğitim amacıyla ulusal ya da bölgesel sınırların dışına çıkan ve uyruğu bulunduğu ülke dışında öğrenci olarak kayıtlı kişi” demek.

İşte YÖK'ün 2021-2022 akademik yılı için hedefleri

1) İlk 500'de 14 üniversite…

Türkiye’de uluslararası sıralamalarda ilk 500’e giren üniversite sayısı mevcut durumda 2 devlet, 3 vakıf üniversitesi olmak üzere sadece 5. Bu sayının 2021-2022 akademik yılında, devlet üniversitelerinde 2’den 10’a, vakıf üniversitelerinde ise 3’den 4’e yükseltilmesi hedefleniyor

2) Yabancı dilde eğitim yapan program sayısı 4 bine çıkarılacak

Mevcut durumda ön lisans, lisans ve lisansüstü dâhil 2 bin 748 olan yabancı dilde eğitim yapan program sayısı, 2021-2022 akademik yılında 4 bine çıkarılacak

3) Uluslararası öğrenci sayısı 200 bine ulaşacak

Mevcut durumda 108 bin 76 olan uluslararası öğrenci sayısı, 2021-2022 akademik yılında 200 bine çıkarılacak

4) İş birliği anlaşma sayısı 50'ye gelecek…

Yabancı dilde eğitim vermek için desteklene öğretim elemanı sayısı 100’den 1000’e, yabancı hükümetler ve çok uluslu kurumlarla işbirliği sayısı da 21’den 50’ye çıkarılacak

5) Yurt dışına giden öğretim elemanı sayısı artacak

Mevcut durumda (2014-2015) 6 bin 125 olan Değişim programlarından yararlanan öğretim elemanı sayısının 2021-2022 akademik yılında 10 bine çıkarılması hedefleniyor.

Rusya’dan sonra en çok öğrenciye sahip ikinci ülkeyiz!
YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, “Bugün 182 yükseköğretim kurumu, 7,2 milyon öğrenci ve 150 bini aşkın öğretim elemanı ile Türk yükseköğretiminde önemli bir niceliksel büyüme sağlanmıştır. Ülkemiz, bu öğrenci sayısı ile Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde Rusya’dan sonra en çok öğrenciye sahip ikinci ülke konumuna yükselmiştir. Niceliksel büyümenin yanı sıra daha nitelikli bir yükseköğretim için Başkanlığımızca politikalar geliştirilmekte, stratejiler belirlenmekte ve yeni düzenlemeler yapılmaktadır” diyor.


 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.