Yurtdışındaki üniversitelerin ‘denkliği’ ile ‘tanınması’ aynı değil!

Türkiye’den yurtdışı eğitime ilgi artıyor. Ancak öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir nokta var. YÖK’ün bir üniversiteyi tanıması, o üniversite diplomasının ‘denkliği’ olduğu anlamına gelmiyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye’de devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere 200’e yakın üniversite olmasına karşın yurtdışında üniversite eğitimi almanın kariyer gelişimine olumlu etkisi, yurtdışı eğitime ilgiyi artırıyor. Ancak öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir nokta var. YÖK’ün bir üniversiteyi tanıması, o üniversite diplomasının ‘denkliği’ olduğu anlamına gelmiyor.

Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) tamamlanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi yaklaşıyor. ÖSYM’nin yayımladığı 2017 ÖSYS tercih kılavuzuna göre üniversite tercihleri 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler bu tarih aralığında üniversite bölüm tercihlerini yapacaklar. Türkiye’de devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere 200’e yakın üniversite var. Hemen her ay yeni birkaç üniversite daha açılıyor.

Bununla birlikte yurtdışında üniversite eğitimi almış olmanın kariyer gelişimine olumlu etkisi yurtdışında üniversite eğitimine ilgiyi artırıyor. Türkiye’de, yurtdışındaki üniversitelerden alınan diplomaların tanınma ve denklik işlemleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülüyor. Ancak tanınma ve denklik aynı anlama gelmiyor. Bu ikisi çoğu zaman birbiri ile karıştırılıyor. Yani YÖK’ün bir üniversiteyi tanıması, diplomasının denkliği olduğu anlamına gelmiyor ve denklik başvuruları üniversitenin tanınır olmasından ayrı olarak değerlendiriliyor. Bu durum YÖK web sayfasında şöyle ifade ediliyor: “Tanıma ile denklik aynı anlama gelmemekte olup çoğu zaman birbiri ile karıştırılmaktadır.

Kurulumuzca tanınan üniversitelerin denklik işlemi, ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve bir süreç sonunda tamamlanır. İlgili yurtdışı yükseköğretim kurumlarının Kurulumuzca tanınmakta olması o kurumdan mezunlara direk denklik hakkı vermez.” Tabii bir de şu nokta var: Yurtdışında hemen hiçbir ülkede, üniversite eğitimini düzenleyen YÖK benzeri bir kurum bulunmadığından, hem üniversiteler ve programlar arasında işleyiş hem de kabul ve kayıt işlemlerinde kriter ve prosedür açısından onlarca fark var. Bu nedenle öğrencilerin, YÖK’ün bu konudaki düzenlemelerini takip etmeleri önem taşıyor. Denklik konusuna önem veren öğrencilerin, okullara başvurularının öncesinde YÖK denklik birimiyle iletişime geçip, başvuracakları okulun denklik durumunu öğrenmeleri gerekiyor.

Tıp ve hukuk okumak isteyenler dikkat!

YÖK’ün belirlediği uluslararası üniversite derecelendirme araştırmalarında kendine yer bulamamış üniversitelerde eğitim alacak öğrencilerin, denklik için YGS ve LYS sınavlarına girmiş olmaları ve seçecekleri bölüme göre belirlenmiş başarı düzeyini (Tıp için ilk 40.000, hukuk için ilk 150.000 içinde yer almak gibi) yakalamış olmaları istenebiliyor. Yine denklik başvurularında, YÖK tarafından ek bilgi, sınav ve ders tamamlama talep edilebiliyor.