18 °C

'Dış ticaret standardı'na düzenleme

'Dış ticaret standardı'na düzenleme

'Dış ticaret standardı'na düzenleme

(11:00)ANKARA - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde değişikliğe gidildi. Dış Ticaret Müsteşarlığının konuya ilişkin düzenlemesi Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, fren balataları, dökme demir veya çelik dökümden olanlar ile diğer bazı eşyalar, Standardizasyon Tebliğine ekli listeden çıkarıldı. Bu arada yeni düzenleme çerçevesinde, listelerde olup da yatırım teşvik mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ile Petrol Kanunu kapsamında gümrük ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalat ile Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP Belgesi kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta, "TSE Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği" hükümleri uygulanmayacak.