100 bin ton pirince vergi yok

YAYINLAMA
GÜNCELLEME


ANKARA - Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) kullanılmak üzere ithal edilecek 100 bin ton pirinçten gümrük vergisi alınmayacak.
Bakanlar Kurulunun, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TMO tarafından kullanılmak üzere ithal edilecek 100 bin ton pirinçten gümrük vergisi alınmayacak.
Bu kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecek. Söz konusu lisanslar 1 Eylül 2015'e kadar geçerli olacak.