'100 TL’lik Ar-Ge’ye 230 TL destek'

Üretim Reform Paketi ile Türkiye’nin üretim ekosisteminin tamamen değiştiğini belirten TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız, imalat sanayinin GSYH içerisindeki payını 2023 yılına kadar yüzde 25’ler seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Sınai Mülkiyet Hakları, Ar-Ge yasalarının ardından son olarak kanunlaştırdıkları Üretim Reform Paketi ile Türkiye’nin üretim ekosisteminin tamamen değiştiğini belirtti. Altunyaldız, Türkiye’nin üretimde oluşturduğu bu ekosistemin üzerine canlı bir model olan Turquality üzerinden güçlü bir markalaşmanın konulabileceği söyledi.

Türkiye ekonomisinin üretimde oluşturulan bu yeni üretim ekosistemiyle katma değeri daha yüksek üretim ve marka ekonomisine hızla evrileceğini kaydeden Altunyaldız, sağlanacak yapısal dönüşümle yüzde 16,7 seviyesinde olan imalat sanayinin GSYH içerisindeki payını 2023 yılına kadar yüzde 25’ler seviyesine çıkarmayı hedefl ediklerini bildirdi.

Oluşturulan üretim ekosistemi ve beraberinde endüstri 4.0 devrimi çerçevesinde atılacak adımlarla sanayinin orta yoğunluklu teknolojiden orta yüksek ve yüksek yoğunluklu teknolojiye doğru dönüşeceğini kaydeden Altunyaldız, katma değeri yüksek markalarla Türkiye’nin uzun vadeli hedefl erini yakalayacağını belirtti. Bunun için finansman ve pazar dahil gerekli her türlü ortamın olduğunu ifade eden Altunyaldız, 2008 krizinin ardından artık küresel bir iyileşme dönemine girildiğine işaret etti.

Yabancı sermaye girişi hızlanacak

Altunyaldız, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri şöyle dile getirdi:

“Küresel ekonomi de iyileşmeni başladığı tam bu çıkış aşamasında Türkiye kendi hazırlıklarını yapmış bir ülke olarak bu çıkıştan en fazla istifa edecek ülke olacak. İhracatı, istihdamı ve refahı önceleyen üretim yapısı ile birlikte yabancı sermaye girişi de yeniden hızlanacak. Dünyada önemli bir nakit akışı var, bu para sonuçta kazanacağı ve üreteceği alanlara akacak. Bununla birlikte yükselen iç tasarruf dışarıdan gelecek yabancı sermaye ile birleşerek yetenekli müteşebbis ve iş gücü ile sanayiyi önceleyen politikaların oluşturduğu ekosistemle Türkiye üretime dayalı çıkışı en hızlı sağlayan ülke olacak. Bunu sağlamak için Ar-Ge, Sınai Mülkiyet Yasası’nı çıkardık. Sınai Mülkiyet Yasası ile hem içerideki değerleri hem de dışarıdan gelecek yabancı sermayeyi koruyoruz. Ar-Ge Yasası’nı çıkardık. Üretim Reform Paketi ile üretim ve sanayinin bizim için önemli olduğunu teyit ettik. Sanayicinin üzerindeki yükleri önemli oranda alarak hızla yol almasını, küresel rekabette öne geçmesini sağlayacağız. Sanayinin bugüne kadar şikayet ettiği alanlara dokunarak, bunları ayıkladık hatta onların taleplerinin de önüne geçtik.”

“İmalat sanayine yeni bir model ve anlayış getirdik”

Nitelikli üretim yapısına dönüşümünü sağlayacak, markalı ve yüksek katma değerli ürün ekonomisinin gerçekleştirilmesi için Ar-Ge, tasarım ve marka bileşenlerini tespit ettiklerini kaydeden Altunyaldız, Ar-Ge Reformuyla Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin ekonomik değere dönüşüp ticarileştirilmesi döngüsünü güçlendirdiklerini belirtti.

Altunyaldız, sanayici ve üreticiye yaptığı 100 TL Ar-Ge ve tasarım harcaması karşılığında farklı programlar ve düzenlemeler kapsamında 230 TL destek sağlayacak bir mekanizmayı hayata geçirdiklerini belirtti. Son dönemde Türkiye’nin imalat sanayine yeni bir model ve anlayış getirerek gerek geleneksel üretim alanlarında gerekse yüksek teknoloji alanlarında yüksek kâr marjlarını yakalamayı amaçladıklarını belirterek, ihracatta yüzde 3.4- 3.7 düzeyindeki ileri teknoloji payını OECD seviyesine çıkarmayı hedefl ediklerini bildirdi.

Her OSB’de bir teknik kolej olacak

Yıllardır konuşulan sanayi üniversite işbirliği, nitelikli ara eleman ihtiyacını da Üretim Reform Paketi’yle çözdüklerini anlatan Altunyaldız, kurulacak teknoloji transfer ofisleri ile üniversitelerde üretilen bilginin teknolojiye üretime ve değere dönüşeceğini söyledi. Ara eleman eksiğinin OSB’lerde kurulacak teknik kolejlerle giderileceğini kaydeden Altunyaldız, “Şu anda 302 tane OSB var bu sayı daha da artacak.

Yeni anlayışla artık her OSB’de bir teknik kolej olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oturup hangi alanlarda neye ihtiyaç var bunu belirleyecekler. OSB’lerin ihtiyacı olan ara eleman buralarda yetiştirilip üretime entegre edilecek. Bu genç işsizliğin önlenmesi bakamından da önemli. Bir tarafta işveren işçi arıyor diğer tarafta iş arayan gençler demek ki örtüşmeyen bir durum var bu boşluğu doldurmuş olacağız” dedi.

Üretim Reform Paketi'nin getirdikleri

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın, Üretim Reform Paketi’nin getirdiklerine ilişkin değerlendirmeleri satır başlarıyla şöyle:

■ OSB’deki sanayicilere enerji desteği Organize sanayi bölgelerinde yer alan yatırımcıların en büyük girdisi olan elektrik enerjisi ile üretim süreçlerinde kullanılan doğalgaz faturalarının hangi sektörün hangi şartlarda ve hangi oranda destekleneceğine Bakanlar Kurulu karar verecek.

■ Bedelsiz parsel tahsisi uygulaması sürekli hale getiriliyor 12 Nisan 2017’de süresi biten bedelsiz, kısmen bedelsiz tahsis uygulaması yeniden yürürlüğe konularak, kalıcı hale getirildi. Uygulama yerlerini ve uygulama süresini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verildi.

■ OSB’lerde parsel fi yatı düşürülüyor Uygulamada maliyetine bakılmaksızın OSB’ler maliyetin üzerine istedikleri kadar kar payı koyup parsel fi yatını belirliyorlardı, bu durum fahiş fi yatların ortaya çıkarıyordu. OSB’ler temin edilen sanayi parselinin maliyetine maksimum yüzde 25 kâr payı koyup satabilecekler. Yani parsel maliyeti dekar başına 100 TL ise OSB bu parselin dekarını maksimum 125 TL’ye satabilecek.

■ OSB’lerin tüm projeleri için kredi ve kredi faiz desteği verilecek Mevcut uygulamada OSB’lerin altyapı yatırımları, hizmet binası ve arıtma tesislerinin tamamına bulunduğu bölgeye göre yüzde 1 ila 3 arasında değişen faiz oranlarıyla ilk 2 yıl ödemesiz 12 ila 15 yıllık kredi kullandırılıyor. Bugüne kadar bu kapsamda 173 OSB’ye toplam 4,2 milyar TL kredi kullandırıldı. Getirilen düzenlemeyle altyapı ve hizmet binası yatırımlarına ilave olarak artık arsa bedeli, OSB tüzelkişiliği ile ilgili ortak alan niteliğindeki üstyapı projelerinin tamamına uygun şartlarda kredi ve bu kapsamda Bakanlıktan veya dışarıdan kullanılan kredilerin tamamına kredi faiz desteği verilecek.

■ Sanayi alanlarının lojistik bağlantısının yapılması kolaylaştırılacak Limanlar, fabrikalar, rafi neriler, endüstriyel tesisler, planlı sanayi alanları, maden ocakları, lojistik köy/merkez veya üsler, sanayi kuruluşları ve benzeri tesislerin demiryolları ile bağlantısını sağlamak üzere iltisak hatlarının yapılması, karayolu bağlantılarının tesis edilmesi ve ettirilmesine yasal dayanak oluşturuluyor. Bu alanda ulaştırma altyapılarının inşaatı ve işletmesinin karşılanmasına yönelik kamu-özel sektör işbirliği modellerinin geliştirilmesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilendiriliyor.

■ Mega Endüstri Bölgeleri ile Özel ve Tematik Endüstri Bölgeleri geliyor Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi sitesi gibi planlı sanayi alanları için altyapısı hazır sanayi alanları belirleniyor. Böylece yatırımların çok daha hızlı hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca yurtdışında kurulacak OSB’ler aracılığıyla OSB birikiminin ihraç edilmesine imkân sağlanacak.