27 °C

(10:00)Avrupa Patent Sözleşmesi'nde 'değişiklik'

(10:00)Avrupa Patent Sözleşmesi'nde 'değişiklik'

(10:00)Avrupa Patent Sözleşmesi'nde 'değişiklik'

ANKARA - Avrupa Patentlerinin verilmesiyle ilgili Avrupa Patent Sözleşmesi'nin Türkiye'de Uygulama şartlarını gösteren yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Avrupa patenti başvurusunda, bölünmüş patent başvuruları hariç diğer başvurular, Türkçe dışında, sözleşmede belirtilen dillerden birinde yapılabilecek. Başvurularda sunulan çeviri, yine Avrupa Patentlerinin Verilmesiyle İlgili Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak. Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler de yapılan sözleşmeyi takip eden yıllar için Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafından, enstitüye (TPE) ödenecek. Avrupa patenti sahibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya sınai veya ticari faaliyette bulunmayan gerçek veya tüzel kişi ise, Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler bir vekil tarafından da ödenebilecek. Avrupa patentinin verildiğinin yayımlanmasından sonraki üç ay içinde vadesi gelmiş ve ödenmesi gerekli olan Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretlerin bu süre içinde Enstitüye ödenmesi halinde, geçerli bir şekilde ödenmiş olduğu kabul edilecek ve ek ücret istenmeyecek. Bu arada geri çekilmiş sayılan Türkiye'nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusu, ulusal patent veya faydalı model başvurusuna dönüştürülebilecek.