10 °C

(10:00)Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde 'değişik'

(10:00)Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde 'değişik'

(10:00)Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde 'değişik'

ANKARA - Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde değişik yapıldı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren düzenlemeye göre, mücbir sebep ile fevkalade hallere istinaden dahilde işleme izin belgesi veya işleme iznine verilecek ilave süre, talebin uygun görüldüğü tarihten itibaren, mücbir sebep ya da fevkalade hal süresi dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenecek. Şartlı muafiyet sistemi kapsamında, işlem görmüş ürünlerin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan 3'üncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin verginin, aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması halinde toplulukta uygulanan vergi ödenecek. Bir başka değişiklik ile de, bir gümrük beyannamesinde kayıtlı dahilde işleme izin belgesi sahibi firma adına veya aracı firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgelere, belirtilen tespitin Müsteşarlığa intikalinin ardından, izin kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle indirimli teminat uygulanmayacak. Müsteşarlık, dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma müracaatını, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya yetkili olacak. 18 ayı aşmamak üzere sözleşme süresi kadar süre Tebliğe eklenen geçici maddeler uyarınca da, finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular adına 30 Aralık 2006 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin bilgelerine ve işleme izinlerine, Müsteşarlığa müracaat tarihinden itibaren 18 ayı aşmamak üzere sözleşme süresi kadar süre verilecek. Ek süre verilen dahilde işleme izin belgelerinin ve işleme izinlerinin ihracat taahhütleri, ilgili firma, bu firmanın grup firmaları ve sözleşmede belirtilen borçlu ve kefiller tarafından yapılan ihracat ile kapatılacak. Belge süresi sona ermiş, ancak henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgesinin orijinal süresinin uzatılmış olması halinde, belge süresi sonundan itibaren sürenin uzatılmasına ilişkin işlemin yapıldığı tarihe kadar gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi de, ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılabilecek. 1 Ocak 2008 tarihinden önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine, ihracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge veya satır kodu bulunmaması nedeniyle taahhüde saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde, yeni ihracat gerçekleştirilebilmesi için 1 ay içinde müracaat edilmesi şartıyla, azami 4 aya kadar ek süre verilebilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.