11 milyon işçiden 1 milyonu sendikalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014 Ocak ayı istatistiklerine göre, 11 milyon 600 bin 554 işçiden, 1 milyon 96 bin 540'ının sendikaya üyeliği bulunuyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, "Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık" iş kolunda 128 bin 881, "Gıda Sanayi" iş kolunda 538 bin 237, "Madencilik ve Taş Ocakları" iş kolunda 190 bin 346, "Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç" iş kolunda 421 bin 649, "Dokuma, Hazır Giyim ve Deri" iş kolunda 1 milyon 24 bin 139, "Ağaç ve Kağıt" iş kolunda 241 bin 699, "İletişim" iş kolunda 70 bin 457, "Basın, Yayın ve Gazetecilik" iş kolunda 95 bin 826, "Banka, Finans ve Sigorta" iş kolunda 288 bin 719, "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" iş kolunda 2 milyon 368 bin 553, "Çimento, Toprak ve Cam" iş kolunda 173 bin 191, "Metal" iş kolunda 1 milyon 413 bin 151, "İnşaat" iş kolunda 1 milyon 562 bin 555, "Enerji" iş kolunda 263 bin 853, "Taşımacılık" iş kolunda 705 bin 378, "Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk" iş kolunda 151 bin 739, "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" iş kolunda 278 bin 609, "Konaklama ve Eğlence İşleri" iş kolunda 707 bin 24, "Savunma ve Güvenlik" iş kolunda 201 bin 733, "Genel İşler" iş kolunda ise 774 bin 815 işçi çalışıyor.

İş kollarına göre, sendikalar, üye sayıları ve istatistikleri şöyle:

Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık iş kolu; Tarım Orman-İş: 112 üye (yüzde 0.09), Tarım-İş: 10 bin 860 üye (yüzde 8.43), Bir Orman-İş: Üye yok, Öz Orman-İş: 24 bin 932 üye (yüzde 19.34), Hür Tarım Orman İş: 5 üye (yüzde 0)

Gıda Sanayi iş kolu; Şeker-İş: 14 bin 690 üye (yüzde 2.73), Öz Gıda-İş: 26 bin 384  üye (yüzde 4.90), Tek Gıda-İş: 26 bin 136 üye (yüzde 4.86), Gıda-İş: Bin 558 üye (yüzde 0.29), Tüm Gıda-İş: 13 üye (yüzde 0)

Madencilik ve Taş Ocakları iş kolu; Türk Maden-İş: 27 bin 251 üye (yüzde 14.32), Genel Maden-İş: 10 bin 992 işçi (yüzde 5.77), Dev Maden-Sen: 174 üye (yüzde 0.09), Öz Maden-İş: 74 üye (yüzde 0.04), Tüm Cevher-İş: 1 üye (yüzde 0)

Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç iş kolu; Petrol-İş: 32 bin 837 üye (yüzde 7.79), Lastik-İş: 7 bin 852 üye (yüzde 1.86), İlkim-İş: 16 üye (yüzde 0), Öz Petrol-İş: 677 üye (yüzde 0.16), Tüm Petrol-İş: 22 üye (yüzde 0.01)

Dokuma, Hazır Giyim ve Deri iş kolu; Öz İplik-İş: 18 bin 545 üye (yüzde 1.81), Teksif: 60 bin 399 üye (yüzde 5.90), Deriteks Sendikası: 2 bin 209 üye (yüzde 0.22), Doku Ör-İş: 92 üye (yüzde 0.01), Tekstil İşçileri Sendikası: 10 bin 787 üye (yüzde 1.05), BATİS: Bin 895 üye (yüzde 0.19), Tüm Tekstil-İş: 262 üye (yüzde 0.03), Hür Tekstil-İş: 25 üye (yüzde 0)

Ağaç ve Kağıt iş kolu; Ağaç-İş: 3 bin 47 üye (yüzde 1.26), Selüloz-İş: 3 bin 767 üye (yüzde 1.56), Öz Ağaç-İş: 10 bin 524 üye (yüzde 4.35), Yapsan-İş: 18 üye (yüzde 0.01), Tümka-İş: 658 üye (yüzde 0.27), Öz Kağıt-İş: 682 üye (yüzde 0.28), Tüm Ağaç-İş: 35 üye (yüzde 0.01)

İletişim iş kolu; Türkiye Haber-İş: 15 bin 941 üye (yüzde 22.63), Dev İletişim-İş: 8 üye (yüzde 0.01)

Basın, Yayın ve Gazetecilik iş kolu; Basın-İş: Bin 764 üye (yüzde 1.84), TGS: Bin üye (yüzde 1.04), Basın-İş: 496 üye (yüzde 0.52), Medya-İş: Bin 110 üye (yüzde 1.16)

[PAGE]

Banka, Finans ve Sigorta iş kolu; BASS: 12 bin 385 üye (yüzde 4.29), BANKSİS: 12 bin 105 üye (yüzde 4.19), BASİSEN: 40 bin 287 üye (yüzde 13.95), Bank-Si-Sen: 250 üye (yüzde 0.09), Bank-Sen: 562 üye (yüzde 0.19), Öz Finans-İş: 2 bin 943 üye (yüzde 1.02)

Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar iş kolu; Koop-İş: 34 bin 553 üye (yüzde 1.46), Tez-Koop-İş: 51 bin 867 üye (yüzde 2.19), Bil-İş: 143 üye (yüzde 0.01), TYS: üye yok, Müzik-Sen: 12 (yüzde 0), Sine-Sen: 85 üye (yüzde 0), Sosyal-İş: 7 bin 844 üye (yüzde 0.33), T. Büro-İş: 62 üye (yüzde 0), Oyuncular Sendikası: 30 üye (yüzde 0), Öz Büro-İş: 3 bin 137 üye (yüzde 0.13), Ak Market-İş Sen: 64 üye (yüzde 0), Pak Eğitim-İş: üye yok

Çimento, Toprak ve Cam iş kolu; Türkiye Çimse-İş: 21 bin 900 üye (yüzde 12.64), Kristal-İş: 6 bin 691 üye (yüzde 3.86), Cam Keramik-İş: 10 üye (yüzde 0.01), Sersan-İş: 206 üye (yüzde 0.12), Tüm Çimento-İş: 5 üye (yüzde 0)

Metal iş kolu; Türk Metal: 164 bin 343 üye (yüzde 11.63), Çelik-İş: 30 bin 296 üye (yüzde 2.14), Birleşik Metal-İş: 26 bin 905 üye (yüzde 1.90), Metsan-İş: 33 üye (yüzde 0), Kalıp-İş: 100 üye (yüzde 0.01), ÇESEN: 76 üye (yüzde 0.01), Tek Metal-İş: 702 üye (yüzde 0.05), BAMİS: 264 üye (yüzde 0.02), Tüm Metal-İş: 20 üye (yüzde 0)

İnşaat iş kolu; Yol-İş: 41 bin 411 üye (yüzde 2.65), İnsan-İş: Bin 458 üye (yüzde 0.09), Devrimci Yapı-İş: 37 üye (yüzde 0)

Enerji iş kolu; Tes-İş: 50 bin 599 üye (yüzde 19.18), Yeni Bes-İş: 48 üye (yüzde 0.02), Ensan-İş: 90 üye (yüzde 0.03), Enerji-Sen: Bin 82 üye (yüzde 0.41), Enerji İş: 46 üye (yüzde 0.02), Tüm Enerji-İş: 20 üye (yüzde 0.01)

Taşımacılık iş kolu; Demiryol-İş: 15 bin 912 üye (yüzde 2.26), Hava-İş: 16 bin 517 üye (yüzde 2.34), Tümtis: 7 bin 594 üye (yüzde 1.08), Nakliyat-İş: 3 bin 557 üye (yüzde 0.50), Karsan-İş: 536 üye (yüzde 0.08), Öz Taşıma İş: Bin 19 üye (yüzde 0.14)

Futbol-Sen barajı geçemedi

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk iş kolu; Liman-İş: 3 bin 758 üye (yüzde 2.48), Türkiye Dok Gemi-İş: 2 bin 672 üye (yüzde 1.76), Türk Deniz-İş: 4 bin 420 üye (yüzde 2.91), Limter-İş: 172 üye (yüzde 0.11), DGD-Sen: 28 üye (yüzde 0.02), Deniz Liman Ter. Sen: 8 üye (yüzde 0.01)

Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolu; Sağlık-İş: 6 bin 163 üye (yüzde 2.21), Dev Sağlık-İş: Bin 178 üye (yüzde 0.42), Sıhhat-İş: 590 üye (yüzde 0.21), Tüm Sağlık-İş Sendikası: üye yok 

Konaklama ve Eğlence İşleri iş kolu; TOLEYİS: 14 bin 760 üye (yüzde 2.09), OLEYİS: 7 bin 859 üye (yüzde 1.11), Turkon-İş: 6 bin 510 üye (yüzde 0.92), Tüm Emek-Sen: 1 üye (yüzde 0), Spor-Emek-Sen: 11 üye (yüzde 0), Dev Turizm-İş: 106 üye (yüzde 0.01), Futbol-Sen: 335 üye (yüzde 0.05)

Savunma ve Güvenlik iş kolu; Türk Harb-İş: 21 bin 268 üye (yüzde 10.54), Öz-İş: 2 bin 48 üye (yüzde 1.02), Güvenlik-İş: 3 bin 55 üye (yüzde 1.51), Öz Güvenlik-İş: 12 üye (yüzde 0.01), Güvenlik-Sen: 170 üye (yüzde 0.08)

Genel İşler iş kolu; Belediye-İş: 43 bin 39 üye (yüzde 5.55), Hizmet-İş: 57 bin 900 üye (7.47), Genel-İş: 44 bin 617 üye (yüzde 5.76), Konut-İş: 187 üye (yüzde 0.02), Tüm Belediye-İş: 17 üye (yüzde 0)

Bu konularda ilginizi çekebilir