18 °C

(11:00)Akaryakıta 'Kültür Başkenti' için ÖTV ayarı

(11:00)Akaryakıta 'Kültür Başkenti' için ÖTV ayarı

(11:00)Akaryakıta 'Kültür Başkenti' için ÖTV ayarı

ANKARA - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yapılacak harcamalara kaynak sağlamak amacıyla benzin ve motorinde yapılan özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı sonrasında, ÖTV listeleri de yeniden düzenlendi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren düzenleme ile, 5766 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen ÖTV artışı, akaryakıt ürünlerinin yer aldığı 1 Sayılı Listeye de aynen yansıtıldı. Bu çerçevede, kurşunsuz benzinin ÖTV'si yeni kanunda yer aldığı şekliyle 1,5 YKr, motorinin ise 1 YKr arttırıldı. Böylece kurşunsuz benzinden litre başına alınan ÖTV 1,4915 YTL, motorinden alınan ÖTV ise 0,9345 YTL olarak belirlendi. Aynı şekilde söz konusu düzenlemeye paralel benzol, solvent, hekzan ve pentan gibi ürünlerin ÖTV'si de kilogram başına 1,5985 YTL'den 1,6135 YTL'ye çıktı. Bu arada 5766 Sayılı Kanunda uçak benzini ve jet yakıtlarının ÖTV'si Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi çerçevesinde 2 YTL olarak düzenlendi. Ancak, bu yetkinin kullanımı ile uçak benzini ve jet yakıtlarından Kararname ile önceden olduğu gibi sıfır YTL ÖTV alınması öngörüldü. Kararnamede değişik ülkelerden alınan doğalgazların ÖTV hesabında standart sağlanması amacıyla, ölçüm değeri olarak önceki kararnamelerde olduğu gibi "metreküp" yerine "standart metreküp" kullanılacağı da belirtildi.