18 °C

(11:00)Türban değişikliği 'resmen' iptal

(11:00)Türban değişikliği 'resmen' iptal

(11:00)Türban değişikliği 'resmen' iptal

ANKARA - Anayasa Mahkemesi'nin, türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin yürürlüğünün durdurulması kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. CHP ve DSP milletvekilleri, türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin "iptali veya yok hükmünde kabul edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması" istemiyle dava açmıştı. Yüksek mahkeme, 5735 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. ve 2. maddelerini, Anayasa'nın 2, 4. ve 148. maddelerini gözeterek iptal etmiş ve yürürlüğünü durdurmuştu. Yürürlüğün durdurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, kanunun Anayasa Mahkemesi'nin 5 Haziran 2008 tarihli kararıyla iptal edildiği ifade edilerek, "Bu kanunun uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına" oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.